Hoogspanningsmast TenneT bij A15 Pannerdenschkanaal 6 meter hoger

Door aanpassingen aan de A15 moet een gedeelte van de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Dodewaard ter hoogte van het Pannerdenschkanaal worden aangepast. Zaterdag 23 juli 2016 werd een hoogspanningsmast hier 6 meter verhoogd.

A15
Rijkswaterstaat werkt aan een robuust wegennet in de regio Arnhem-Nijmegen. Een van de maatregelen is het doortrekken van de A15 vanaf knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Dichtbij het Pannerdenschkanaal kruist het geplande tracé van de A15 de 380 kV hoogspanningsverbinding Dodewaard – Doetinchem. Hier moet een klein deel van de hoogspanningsverbinding worden aangepast.

Veiligheid
De geleiders (hoogspanningslijnen) van de 380kV verbinding hangen op dit moment op veilige hoogte, maar zodra de A15 wordt doorgetrokken hangen de geleiders te laag boven de A15. TenneT heeft daarom een mast verhoogd, doet aanpassingen aan twee andere masten en vervangt in september nog een mast door een hogere mast. Deze laatste mast komt ook op een andere plaats te staan. Zo hangen de geleiders ook na het doortrekken van de A15 op veilige hoogte.

Werkzaamheden
Zaterdag 23 juli is de eerste mast nummer 51 met circa 6 meter verhoogd. Met een telekraan is de mast opgehesen en vervolgens is een verhoogd onderstuk geplaatst. Hierna is de mast teruggeplaatst op het onderstuk.

Meer informatie
Meer informatie over het project VIA15 van Rijkswaterstaat vindt u op www.via15.nl

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) met haar belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met circa 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen. Met ongeveer 3.000 medewerkers realiseren we een omzet van 3,3 miljard euro en een totale activawaarde van 15,4 miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. Onze focus ligt op het ontwikkelen van een geïntegreerde Noordwest-Europese energiemarkt en het faciliteren van de energie transitie. TenneT zet zich in om te voldoen aan de behoeften van de samenleving door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn. Taking power further

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Tennet Transmission System Operator BV