Extra duurzaam asfalt fietsstraat Cremerstraat Utrecht

Aan het eind van dit jaar start de aanleg van de fietsstraat Cremerstraat. Een snelle en comfortabele fietsroute tussen Utrecht Centraal en Leidsche Rijn. Het ontwerp is nu definitief vastgesteld door het college. De aannemer krijgt een extra opdracht mee: de fietsstraat moet aangelegd worden met extra duurzaam asfalt. Het is één van de twee pilots waarmee de gemeente komend jaar kennis opdoet over de toepassing van duurzamer asfalt.

Duurzaam asfalt
Duurzaam asfalt betekent dat bij de productie en de aanleg van het asfalt de uitstoot van CO 2 zo laag mogelijk wordt gehouden. Dat kan bijvoorbeeld worden bereikt door asfalt op een lagere temperatuur te maken, meer gerecycled materiaal te gebruiken, minder vervuilende bestandsdelen te gebruiken, etc. De gemeente daagt aannemers uit om met een voorstel te komen waarbij het asfalt duurzamer is, maar tegelijkertijd een even hoge kwaliteit heeft als het asfalt dat de gemeente normaalgesproken gebruikt.

Ontwerp fietsstraat
Het ontwerp gaat uit van een fietsstraat in rood asfalt, meer groen, iets minder autoparkeerplaatsen en meer fietsenrekken. De concept-ontwerpen zijn op meerdere momenten besproken met bewoners. Op basis hiervan zijn details aangepast, zoals het aantal fietsklemmen en de locaties van de ondergrondse afvalcontainers.

Van ontwerp naar uitvoering
De planning is dit najaar de opdracht te verlenen aan de aannemer en te starten met de werkzaamheden. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de benodigde vergunningen dan onherroepelijk zijn. De oplevering van de fietsstraat is naar verwachting in de loop van 2017. De uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking met de overige partijen die in deze omgeving aan het werk zijn. Informatie over de verschillende projecten van ProRail, Eneco en andere kabel- en leidingbedrijven rondom de Cremerstraat staat op de website www.utrecht.nl/cremerstraat

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Utrecht