Nieuwe aansluiting A44 Royal FloraHolland open

Gezamenlijk persbericht Rijkswaterstaat en partners

De A44 vanuit de richting Amsterdam heeft via de afrit Oegstgeest/Rijnsburg (7) vanaf 22 juli 2016 (na de ochtendspits) een directe aansluiting op het Royal FloraHolland complex.

Deze speciale aansluiting voor verkeer van en naar de bloemenveiling leidt tot veel betere bereikbaarheid van Royal FloraHolland en de 180 handelsbedrijven op het terrein. Door de nieuwe afrit zal er minder vrachtverkeer in de bebouwde kom van Oegstgeest en Rijnsburg rijden. Hierdoor nemen de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de omliggende woonwijken toe. Naar verwachting verbetert ook hier de doorstroming van het verkeer.

De nieuwe afrit is uitsluitend bestemd voor verkeer van en naar Royal FloraHolland en de andere bedrijven op het terrein. Bestuurders van voertuigen die bijvoorbeeld Katwijk of Oegstgeest als bestemming hebben, kunnen gebruik blijven maken van de bestaande routes.

Beter Benutten
De maatregel is onderdeel van het programma Beter Benutten Haaglanden. Dit programma staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen zodat de economie kan groeien. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren.

De aansluiting bij Royal FloraHolland is een geslaagd voorbeeld van samenwerking tussen bedrijfsleven, rijk en regio. Partners bij de totstandkoming van de aansluiting waren Rijkswaterstaat, Royal FloraHolland, de gemeenten Katwijk en Oegstgeest, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat