Europees netwerk voor infrastructuur en vitale steden

Op donderdag 23 juni 2016 kwamen professionals vanuit verschillende EU-lidstaten bij elkaar tijdens de bijeenkomst Networking for Urban Vitality (NUVit) in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Rijkswaterstaat organiseerde deze bijeenkomst om kennis en expertise op het gebied van transport, infrastructuur en stedelijke gebiedsontwikkeling samen te brengen. Centraal stond de vraag hoe we de groeiende Europese steden bereikbaar, leefbaar en duurzaam houden.

Uitdaging
Jan Hendrik Dronkers, Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, benadrukte als keynotespreker de uitdaging voor steden in Nederland en de rest van de Europa. Er wonen ongeveer negen miljoen mensen in de Randstad en 70% van ons BNP wordt hier verdiend. Wereldwijd woont meer dan de helft van de mensen in steden, en naar verwachting is dat 60% in 2030. Hoe houden we ondanks deze groeiende druk al deze steden leefbaar? Het antwoord ligt in internationale samenwerking.

Leren van internationale voorbeelden
Om het wiel niet steeds opnieuw uit te hoeven vinden, kunnen landen veel van elkaar leren. Praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland lieten zien wat mogelijk is als in een combinatie van transport, infrastructuur en stedelijke gebiedsontwikkeling gedacht wordt. Lena Erixon, Directeur-Generaal van Trafikverket, de Zweedse rijksdienst voor transport, vertelde over hun aanpak. Zweden lijkt met slechts 10 miljoen inwoners dunbevolkt. Maar meer dan 50% daarvan woont in metropoolregio’s en Stockholm is de snelst groeiende stad van Europa. Om uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid het hoofd te bieden, neemt de stad bijzondere maatregelen. Bijvoorbeeld door voertuigen tol te laten betalen op drukke tijdstippen, of door de aanleg van een ondergrondse spoortunnel die gericht is op het vergroten van de regionale concurrentiekracht.

Innovatieve projecten beleven
Er werd niet alleen verteld over voorbeeldprojecten, deelnemers konden ze ook zelf beleven. Ruimte voor de Rivier bijvoorbeeld, een hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat, liet met een virtual reality-film zien hoe waterveiligheid hand in hand kan gaan met stedelijke gebiedsontwikkeling en bereikbaarheid. Ook konden deelnemers aan de hand van een serious game zelf aan de slag met stadsinrichting, om zo inzicht te krijgen in hoe de stad van de toekomst eruit ziet. ‘s Middags gingen de deelnemers op excursie naar de Zuidas. Dit zakendistrict wordt getransformeerd tot een multifunctioneel gebied waarin gewerkt, gewoond en geleefd wordt. Dat brengt veel extra forensen, inwoners en bezoekers met zich mee. Naar schatting krijgt station Amsterdam Zuid zelfs drie keer zoveel passagiers als nu het geval is. Om de regio Amsterdam bereikbaar te houden en de Zuidas te transformeren tot een gebied waar het fijn wonen en recreëren is, wordt de A10 ondertunneld en verbreed. De gewonnen ruimte wordt benut om het station te vergroten en mensen meer leefkwaliteit te bieden.

Meer informatie
Lees hier een uitgebreid sfeerverslag van de bijeenkomst Network for Urban Vitality (NUVit) (PDF, 1,79 MB)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat