Duurzaamheidsverslag 2015: Duurzaam en leefbaar wordt de basis

Verjongingscrème voor asfalt, een energieneutrale snelweg en de honey highway op de A4 tussen Delft en Schiedam. Deze voorbeelden uit het verschenen duurzaamheidsverslag 2015 laten zien hoe Rijkswaterstaat stappen zet naar een duurzaam en leefbaar Nederland.

Het duurzaamheidsverslag 2015 is samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) opgesteld. Het geeft een podium aan de initiatieven die worden ontplooid op het vlak van een duurzame bedrijfsvoering en uitvoering, zowel binnen Rijkswaterstraat als binnen IenM.

Dit verslag biedt inzicht in onze ambities, doelen en prestaties doelen onder andere op het gebied van CO2-reductie, circulaire economie, duurzaam waterbeheer en duurzame verstedelijking. De prestaties verschillen per onderwerp: sommige onderwerpen worden al jaren meegenomen in onze bedrijfsvoering, terwijl andere nog in ontwikkeling zijn of geïmplementeerd worden.

Ieder jaar zal er een Duurzaamheidsverslag verschijnen.

Meer informatie
Duurzaamheidsverslag 2015 Rijkswaterstraat

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat