Prorail Veiligheidsladder overgedragen aan NEN

Per 1 juli 2016 is NEN beheerder van de ‘Veiligheidsladder’. Deze veiligheidsladder legt sterk de nadruk op de veiligheidscultuur binnen een organisatie. Met NEN als beheerder wordt de Veiligheidsladder straks voor meerdere sectoren toepasbaar. ProRail heeft deze ladder ontwikkeld, maar omdat het instrument inmiddels door steeds meer bedrijven buiten de spoorsector wordt gebruikt, is ProRail niet meer de logische beheerder.

Veiligheid op het spoor heeft voor ProRail topprioriteit. Dit geldt ook voor de baanwerkers op en medewerkers langs het spoor. Voorschriften en regels moeten de veiligheid van iedereen die aan het spoor werkt garanderen. Eén van de maatregelen die de veiligheid helpt vergroten, is de Veiligheidsladder. Met deze ladder worden leveranciers gestimuleerd om bewust veilig te werken.

Toepasbaar voor meerdere sectoren
De Veiligheidsladder wordt voor meerdere sectoren toepasbaar. NEN heeft als ambitie, om samen met de verschillende sector(en), het systeem door te blijven ontwikkelen naar een integrale veiligheidsaanpak, waarbij de Veiligheidsladder is afgestemd per sector.

John Voppen, COO van ProRail geeft aan: “Ik ben blij met NEN een partij te hebben gevonden die als nieuwe beheerder de ambitie heeft om samen met de sector(en) het systeem door te blijven ontwikkelen naar een integrale veiligheidsaanpak waarbij de Veiligheidsladder voor meerdere sectoren toepasbaar wordt. Daarmee hoop ik dat het een stimulans wordt voor andere bedrijven om continu te werken aan het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn. Veiligheid doe je immers met z’n allen, in keten en over ketens.”

Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Het doel van de Veiligheidsladder is bij te dragen aan het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn in bedrijven. Hiermee wordt het bevorderen en verbeteren van een veilige en gezonde uitvoering van de werkzaamheden gestimuleerd. De Veiligheidsladder is daarmee aanvullend op ‘systeemnormen’ zoals ISO 45001 (OHSAS) en VCA.

Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur NEN: “Het bewustzijn van je eigen bijdrage aan veiligheid is vooral een kwestie van cultuur, gedrag en houding. Het unieke van de veiligheidsladder is dat deze zich richt op het samen verbeteren van de veiligheidscultuur, zowel binnen de organisatie alsook in de gehele keten. NEN is daarom verheugd de Veiligheidsladder van Prorail in beheer te nemen en het succes ervan verder te vergroten door nieuwe organisaties en andere sectoren te laten aansluiten.”

Treden
De ladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over vijf treden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid vanzelfsprekend onderdeel zijn van de organisatie, hoe hoger de score. De score wordt bepaald op basis van achttien bedrijfskarakteristieken, waaronder medewerkersbetrokkenheid, competentie, training en incidentenmelding.

Meer informatie
Voor informatie zie www.veiligheidsladder.org

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlands Normalisatie-instituut