Grootste spoorviaduct van Fryslân ligt op zijn plek

Zondag 26 juni 2016 is in Harlingen het grootste spoorviaduct van Fryslân op zijn plek geschoven. Het bouwwerk van in total 3000 ton werd met behulp van een schuifbaanconstructie in 6 uur op zijn definitieve plek geschoven. Zondag 26 juni om 08.30 uur is het schuiven gestart van het 60 meter lange spoorviaduct.

Het spoorviaduct is onderdeel van de nieuwe N31 door Harlingen. De nieuwe N31 wordt een autoweg met 2×2 rijbanen en komt grotendeels verdiept te liggen. In de nieuwe situatie gaat het spoor over de verdiepte N31 heen met een spoorviaduct zonder tussensteunpunt. Het spoorviaduct is naast het spoor gebouwd, zodat binnen een stremming van 100 uur (tegelijk met andere spoorwerkzaamheden) het spoorviaduct op zijn uiteindelijke plek kan worden geschoven.

De nieuwe N31 Harlingen
De gemeente Harlingen, Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân, ProRail en Ballast Nedam werken samen aan de vernieuwing van de N31 ter hoogte van Harlingen. De weg wordt verdubbeld, wordt voorzien van een aquaduct en komt grotendeels verdiept te liggen.

Meer informatie
Meer informatie over de nieuwe N31 Harlingen vindt u op de website N31 Harlingen en in de factsheet (PDF, 2,64 MB)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat