Derde rijstrook A12 richting Utrecht tussen Grijsoord en Ede open

De verbreding van de A12 tussen Ede en Grijsoord van 2×2 naar 2×3 rijstroken is zo goed als klaar. Na een tweede weekendafsluiting van 17 tot 20 juni heeft Rijkswaterstaat vanmorgen 20 juni 2016 ook in de richting van Utrecht drie rijstroken kunnen openstellen.

Op 2 juli markeert Rijkswaterstaat de afronding van dit wegverbredingsproject. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): “We hebben de afgelopen jaren al grote delen van de A12 uitgebreid. Met deze verbreding van de weg tussen Ede en Grijsoord nemen we afscheid van een groot fileknelpunt en zorgen we er voor dat mensen en goederen vlotter op de plek van bestemming komen. Dat is goed voor de bereikbaarheid van de regio en goed voor de economie.”

Veel werk in korte tijd
Het project is door een slimme planning en innovatief te werken in 16 maanden tijd opgeleverd. Begin februari 2015 startte de wegverbreding A12 Ede Grijsoord. In 16 maanden is de A12 tussen Ede en Grijsoord in beide richtingen over 11 kilometer verbreed van twee naar drie rijstroken, zijn acht viaducten vernieuwd dan wel aangepast aan de wegverbreding en is een aantal faunapassages gerealiseerd. Tijdens de weekendafsluiting van 17 – 20 juni werd het gehele tracé richting Ede geasfalteerd en definitieve belijning aangebracht. Tevens werden de werkzaamheden aan een nieuwe faunatunnel onder de A12 afgerond en het resterende deel van het oude viaduct N224 verwijderd. Deze werkzaamheden zijn succesvol verlopen en daarom zijn sinds maandag 20 juni 04.30 uur ook drie rijstroken richting Utrecht beschikbaar voor het verkeer. De komende weken vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats die geen hinder geven voor het verkeer.

Samenwerken
Rijkswaterstaat verbreedt samen met Heijmans de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen van 2×2 naar 2×3 rijstroken. Door de wegverbreding verbeteren de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van de regio en de verkeersveiligheid. Natuur is een speerpunt binnen het project. Heijmans blijft tot medio 2032 verantwoordelijk voor het onderhoud van de A12 tussen Veenendaal en knooppunt Grijsoord. Rijkswaterstaat is trots dat deze ambities zijn waargemaakt door een vruchtbare samenwerking en steun van gemeenten, natuurorganisaties, hulpdiensten en belangenverenigingen uit de omgeving.

Publieksevenement 2 juli 2016
Op zaterdag 2 juli markeert Rijkswaterstaat deze mijlpaal. Rijkswaterstaat heeft voor omwonenden en belangstellenden een fietsroute langs enkele hoogtepunten van het project georganiseerd. Verschillende stakeholders geven de route vorm door tussen 11.00 en 16.00 uur op verschillende projectlocaties te vertellen over de samenwerking met Rijkswaterstaat.

Meer informatie
Meer info hierover zie de projectpagina A12 Veenendaal – Ede – Grijsoord

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat