Gewijzigd tracébesluit N35 Zwolle-Wijthmen ter inzage

De wijziging van het tracébesluit N35 Zwolle-Wijthmen ten aanzien van een geluidsscherm ter hoogte van de Koelmansstraat is vastgesteld. De wijziging van het tracébesluit ligt van 15 juni tot en met 27 juli 2016 ter inzage.

Het verkeer op de N35 Zwolle-Wijthmen is toegenomen en de weg heeft tijdens de spits onvoldoende capaciteit om het verkeer goed te verwerken. Daarom wordt de weg verbreed naar 2×2 rijstroken en kan de maximumsnelheid omhoog naar 100 km/h. Ter hoogte van Wijthmen komt een nieuw tracé dat bij de Koelmansstraat weer aansluit op de bestaande weg richting Heino. De Kroesenallee wordt via een viaduct met op- en afritten op de N35 aangesloten. De werkzaamheden starten in 2017.

Beroepen en tussenuitspraak
Het oorspronkelijke tracébesluit is op 15 juni 2015 vastgesteld. Tegen dit tracébesluit (2015) zijn 13 beroepen ingediend. Op 24 februari 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. Hierin is de mogelijkheid geboden om het tracébesluit op één punt aan te passen. Dit heeft geleid tot wijziging van het tracébesluit N35 Zwolle – Wijthmen.

De wijziging
Ter hoogte van het kruispunt Koelmansstraat–Ganzepanweg is een andere uitvoering van het geluidsscherm mogelijk, zonder risico’s voor de verkeersveiligheid. Deze andere uitvoering leidt ook tot een betere afscherming van de nabij gelegen woningen. Het scherm van 70 m lengte en 3 m hoogte, zoals opgenomen in het tracébesluit (2015), is met het wijzigingsbesluit aangepast naar een geluidscherm van 132 m lengte en 4 m hoogte. Het geluidscherm volgt de ligging van de parallelweg en wordt (net als bij het vorige besluit) rechtopstaand, niet-transparant (dicht) uitgevoerd en aan de bewonerszijde voorzien van klimbeplanting. Ook is een aantal zogenoemde geluidproductieplafonds langs de N35 aangepast.

Ter inzage
Rijkswaterstaat legt het tracébesluit N35 Zwolle – Wijthmen (wijziging 2016) vanaf 15 juni tot en met 27 juli 2016 ter inzage. Belanghebbenden kunnen beroep instellen door het indienen van een beroepsschrift bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt het gewijzigde tracébesluit tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:
Het provinciehuis van Overijssel (receptie), Luttenbergstraat 2 in Zwolle
Het stadskantoor van de gemeente Zwolle (infocentrum), Lübeckplein 2 in Zwolle
Het gemeentehuis van Dalfsen, Raadhuisstraat 1 in Dalfsen
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 in Den Haag.

Het tracébesluit N35 Zwolle – Wijthmen (wijziging 2016), inclusief bijlagen, kunt u ook inzien op de website Platform Participatie

Verbeteren N35
De aanpak van de N35 (van Zwolle tot Wierden) is gericht op het stapsgewijs verbeteren van delen van de weg en bestaat uit maatregelen voor de korte en de lange termijn. Belangrijkste doelstellingen zijn het verbeteren van de bereikbaarheid en van de veiligheid. De aanpak van de trajecten Zwolle-Wijthmen en Nijverdal-Wierden zijn gericht op het verbreden van de weg tot 2×2 rijstroken met een maximumsnelheid van 100 km/h. Voor het wegdeel Wijthmen-Nijverdal worden plannen uitgewerkt om de belangrijkste knelpunten aan te pakken. Tot slot is in Nijverdal de Salland-Twentetunnel gerealiseerd.

Voor meer informatie over het project bezoekt u
de projectpagina of belt u met de gratis informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat