Vrachtwagens meten draagkracht snelwegen

De komende twee weken rijden over enkele snelwegen twee bijzondere vrachtwagens die de draagkracht van het wegdek meten.

Rijkswaterstaat zet beide vrachtwagens bij wijze van proef in om te bepalen of ze in 2017 en 2018 de draagkracht van het hele hoofdwegennet op deze snelle manier in kaart kunnen brengen, met zo min mogelijk hinder voor weggebruikers.

Geen wegafsluitingen
Normaal gesproken meet Rijkswaterstaat alleen stilstaand de draagkracht van het wegdek, uitsluitend als er al onderhoud plaatsvindt. De apparatuur die de komende dagen door Nederland rijdt, maakt het mogelijk op hogere snelheid de metingen uit te voeren. Dit heeft het voordeel dat Rijkswaterstaat in relatief korte tijd de draagkracht van een snelweg kan meten. Het is bovendien niet nodig om snelwegen hiervoor af te sluiten, omdat de vrachtwagens met het verkeer meerijden.

Unieke meetapparatuur
Rijkswaterstaat leent voor deze proef de Traffic Speed Deflectometer (TSD) van de Poolse onderzoeksinstituut IBDIM en de Curviametre van het Belgische onderzoekscentrum BRRC. Van de TSD zijn er wereldwijd slechts 6 in gebruik, van de Curviametre slechts 2.

De Poolse TSD-wagen rijdt van 7 juni tot en met 9 juni door Nederland. De Belgische Curviametre rijdt op 16 en 17 juni. Ze leggen in totaal 900 kilometer af. De TSD-vrachtauto rijdt ongeveer 70 km/h. De Curviametre rijdt ongeveer 30 km/h, onder begeleiding van een rijdende wegafzetting.

Onderhoud
Rijkswaterstaat wil de komende jaren de draagkracht van de weg meten als onderdeel van een onderzoeksprogramma om actuele informatie te verzamelen over de status van de onderliggende lagen van de snelwegen. Met die informatie kan Rijkswaterstaat het groot onderhoud beter voorzien en plannen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat