Labelling van wegdekken: vooruitgang verzekerd

Provincie Gelderland, Strukton Civiel, Apollo Vredestein en de Universiteit Twente hebben een uniek concept bedacht om de kwaliteit en duurzaamheid van een wegdek te categoriseren: wegdeklabelling. Het wegdeklabel is te vergelijken met de al bestaande labels voor witgoed en banden. Het label geeft duidelijkheid aan alle betrokken partijen bij het aanleggen van wegen.

Nederland heeft een groot en gestructureerd wegennet. Onze wegen brengen ruim 17 miljoen mensen van A naar B. In de toekomst willen we ons blijven verplaatsen. Het efficiënt en duurzaam ontwerpen, bouwen en onderhouden van wegen is daarbij van essentieel belang voor Nederland.

Hoe werkt het?
Labelling van wegdekken is een categorisering (van A tot G) van huidige en toekomstige eisen voor wegdekken.

Wegen moeten veilig, bereikbaar, duurzaam en economisch zijn. Tijdens het aanleggen en gebruik van wegen dient met de leefbaarheid van omwonenden en met het milieu zoveel mogelijk rekening te worden gehouden. Provincie Gelderland, Strukton Civiel, Apollo Vredestein en de Universiteit Twente hebben in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de verhoudingen tussen band en wegdek. Voor de veiligheid van een weg is het aspect stroefheid essentieel, voor de leefbaarheid het band-wegdekgeluid en voor zowel duurzaamheid als economie het milieu (beperking van de CO2-uitstoot) en de rolweerstand. Door de ontwikkeling van wegdeklabelling ontstaat een eenduidige communicatie, standaarden en meetmethoden tussen alle betrokken partijen omtrent het aanleggen van wegen.

Wat levert het op?
De wegdeklabelling moet uiteindelijk leiden tot een betere afstemming tussen wegdek en band.

Het doel:

  • Minder ongevallen. Het risico op ongevallen bij een te lage stroefheid is ca. 2-5 keer groter dan bij een goede stroefheid.
  • Minder geluidsschermen. Op dit moment staat er zo’n 400 km aan geluidsschermen in Nederland met een waarde van ca. 400 miljoen euro.
  • Brandstofbesparing. Het verlagen van de rolweerstand met ca. 10% levert een brandstofbesparing op van 1-2%.
  • CO2-reductie. Bovengenoemde brandstofbesparing levert een CO2-reductie op van 1000 kton op jaarbasis.
  • Betere besteding van belastinggeld.

Hoe nu verder?
Het is de planning om in 2016 de wegdeklabels verder uit te werken en midden 2017 te starten met de implementatie in projecten, om te beginnen, in Gelderland. Inmiddels is er ook Europese belangstelling voor dit concept.

Initiatiefnemers
De partijen verenigden zich eerder in het project Stil Veilig Wegverkeer, dat financieel ondersteund werd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het unieke van deze aanpak is het samenwerkingsverband tussen universiteit, bandenleverancier én wegenbouwer, waarbij de communicatie tussen band en wegdek centraal staat.

De provincie Gelderland stimuleert als wegbeheerder de toepassing van het labelconcept om functionele uitvragen en communicatie met politiek en omgeving eenduidiger te maken. Strukton Civiel, met dochterondernemingen Reef Infra en Ooms Civiel, innoveert met de ontwikkeling van efficiënte wegdekken en Apollo Vredestein met banden. De Universiteit Twente levert haar bijdrage in de ontwikkeling van standaarden en meetmethoden en de validatie hiervan.

Meer informatie?
De praktijkervaring en wetenschappelijke inzichten worden gepresenteerd op de CROW-Infradagen in juni dit jaar. Ook het CROW ziet de potentie van wegdeklabelling in en onderstreept het nut voor Nederland om hieraan mee te werken.

Meer informatie over de CROW-Infradagen vindt u in Infrasite Events

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton