Aanvulling verbreding N279: aansluiting De Brand deels ongelijkvloers

Ook verkeerslichten op N279 bij De Brand verdwijnen

Als aanvulling op de verbreding van de N279 tussen ‘s-Hertogenbosch en Veghel wordt ook de aansluiting bij bedrijvenpark De Brand in ‘s-Hertogenbosch deels ongelijkvloers aangelegd. Gedeputeerde Staten hebben positief gereageerd op het ingediende plan van de aannemerscombinatie en leggen het voorstel ter informatie voor aan Provinciale Staten.

De provinciale weg N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel wordt het komend jaar verbreed naar twee keer twee rijstroken. Daarbij wordt ook een aantal kruisingen ongelijkvloers gemaakt. Eind vorig jaar werd bekend dat in aanvulling hierop mogelijk ook de kruising bij bedrijvenpark De Brand bij ’s-Hertogenbosch deels ongelijkvloers zou worden gemaakt. Aannemer Combinatie De Vaart heeft daarvoor een plan opgesteld en krijgt met dit positieve besluit van de provincie een aanvullende opdracht voor realisatie van deze aansluiting. Bij de ontwikkeling van de plannen bij De Brand zijn naast de provincie ook Rijkswaterstaat, gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeente Sint-Michielsgestel en Waterschap Aa en Maas direct betrokken.

Eind 2017 gereed
Onderdeel van het door de aannemer ontwikkelde plan zijn een betere aansluiting van het bedrijventerrein op de A2, een ongelijkvloerse kruising vanaf de N279 richting bedrijvenpark De Brand op de N279 en een nieuwe aansluiting op De Brand bij de Beusingsedijk. Een ongelijkvloerse kruising zonder verkeerslichten levert een sterke verbetering op van de doorstroming, minder sluipverkeer in de kernen en een verbetering van de verkeersveiligheid. Combinatie de Vaart kan nu de laatste details uitwerken van het ontwerp en wil volgens de planning na de bouwvak starten met de uitvoering. Als eerste stap daarin zal de nieuwe toegang bij de Beusingsedijk worden gerealiseerd. Het uiteindelijke doel is dat alle werkzaamheden aan De Brand eind 2017 gereed zijn, tegelijk met de einddatum van de totale verbreding van de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel.

Inloopavond
Op 9 juni 2016 organiseren de aannemer en provincie een inloopavond voor iedereen die geïnteresseerd is in de plannen voor De Brand of vragen heeft. De inloopavond is van 17.00 – 20.00 uur en vindt plaats in het informatiecentrum van de N279 Noord (op bedrijvenpark De Brand).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant