File door de Toppers verminderen met intelligent verkeersmanagement

Tijdens het pinksterweekend van 13 tot en met 15 mei 2016 vindt het slotstuk plaats van een nieuwe proef in Amsterdam Zuidoost, als onderdeel van de Praktijkproef Amsterdam. Een consortium van bedrijven test dan samen met wegbeheerders Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam hoe ze via de inzet van intelligent verkeersmanagement de vele bezoekers, die tegelijkertijd het gebied bereiken, sneller en beter op hun plaats van bestemming krijgen. Tijdens het weekend komen er veel bezoekers naar het gebied voor de concerten van de Toppers, Josh Groban, Rod Stewart en het dance event Urban Elite in de Arena, Ziggo Dome en de Heineken Music Hall.

Normaal baseren de wegbeheerders hun verkeersmanagement op informatie uit verkeerslussen en (camera)beelden. Uniek aan de proef is de uitvoering door het consortium, waarin een combinatie wordt gemaakt tussen bestaande en extra informatiebronnen. Op basis van dit uitgebreide verkeersbeeld adviseert het consortium zowel voor als na de evenementen de wegbeheerders over het nemen van verkeersmaatregelen in Amsterdam Zuidoost. Hierdoor kan het verkeer beter gespreid worden over de verschillende aanrijroutes.

Individueel advies
De maatregelen bestaan uit de bediening van elektronische borden boven en langs de weg en de verkeerslichten. Nieuw is dat door het uitgebreidere verkeersbeeld bezoekers ook individueel geïnformeerd worden via de bestaande applicaties: Livecrowd (WhatsApp, Twitter, Facebook, Google Maps en Waze) vooraf aan de reis en Flitsmeister tijdens de rit. Hierdoor is zowel langs de weg als in de auto tegelijkertijd dezelfde informatie beschikbaar. Door het combineren van de verzamelde gegevens van de wegbeheerders met gegevens uit de auto en social media, ontstaat een beter en meer actueel beeld van de situatie op de weg.

Opbouw proef
Tijdens de proef onderzoeken Praktijkproef Amsterdam en het consortium de mogelijkheden van aanvullende private diensten op het terrein van verkeersmanagement. Zo wordt het verkeersmanagement uitgevoerd door Technolution en Goudappel Coffeng/DAT.Mobility, op basis van traditionele data van de wegbeheerders aangevuld met data van Be-Mobile. Flitsmeister en Brand MKRS creative agency zorgen vervolgens voor de berichten richting de weggebruikers en bezoekers van de evenementen. KPN verzorgt de verbindingen tussen de verkeerscentrales van de verschillende wegbeheerders.

De proef is in drie fases onderverdeeld. De fasen 1 en 2 hebben al plaatsgevonden. In fase 1 was de uitdaging om alle gegevens uit de verschillende verkeerssystemen uit te wisselen. Tijdens het tweede deel van de proef op 1 mei jl. nam het consortium op basis van de verzamelde gegevens, na goedkeuring van de wegbeheerders, de verkeersmaatregelen. Van 13 tot en met 15 mei neemt het consortium onder verantwoordelijkheid van de wegbeheerders verkeersmaatregelen.

Praktijkproef Amsterdam
De proef in Amsterdam Zuidoost is onderdeel van de Praktijkproef Amsterdam, een programma van grootschalige proeven met de nieuwste innovaties in de auto en op de weg. Het doel van de Praktijkproef Amsterdam is om stapsgewijs toe te werken naar een toekomst waarin auto’s, verkeerslichten en informatieborden met elkaar zijn verbonden en volledig samenwerken. Zo draagt de Praktijkproef Amsterdam bij aan een betere doorstroming van het verkeer, minder files en goed gefaciliteerde weggebruikers. De Praktijkproef Amsterdam is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de Stadsregio Amsterdam. De proef werkt nauw samen met bedrijven en universiteiten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat