Nieuwe post-HBO cursus wegenbouw start dit najaar

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen start dit najaar een nieuwe post-HBO cursus wegenbouw. De wegenbouw is steeds meer verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen; kennis van alleen de techniek volstaat niet meer. Daarom is in overleg met een breed samengestelde commissie van advies een cursus ontwikkeld die overzicht biedt, samenhang geeft en wegwijs maakt.

De cursus is bestemd voor afgestudeerden hbo Civiele Techniek werkzaam bij o.a. overheden, bouwbedrijven en advies- en ingenieursbureaus. Deze cursus van 12 dagdelen maakt de deelnemers allereerst wegwijs tussen de vele betrokken partijen en disciplines in de wegenbouw. Verder verwerven zij een goed inzicht in de mogelijke bijdrage van verschillende specialisaties gedurende het proces van ontwerp tot en met beheer en onderhoud. Ook risicobeheersing en oplossingsgericht opereren krijgen de nodige aandacht. Deskundige docenten met een ruime praktijkervaring zorgen voor kennisoverdracht, reflectie en praktijkopdrachten. Hoofddocent is de in de asfaltwereld zeer bekende Evert de Jong. Meer informatie is te vinden op www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/cursus/wegenbouw/.

Informatie van de redactie:
Informatie over de cursus op Infrasite

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)