Wie bedenkt innovatief ‘bouwhek’?

Bouwprojecten (nieuwbouw, renovatie en beheer/onderhoud) horen bij leefbare en economisch sterke steden, maar bouwwerkzaamheden in de stad worden steeds vaker als overlast ervaren.

Problemen als fijnstof, stank, geluid, horizonvervuiling en verkeersstremmingen. Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat (AMROR) willen deze problemen, die burgers ervaren, verminderen en daarmee de leefbaarheid in de stad vergroten.

Een deel van de overlastproblemen kunnen worden aangepakt door een nieuw soort multifunctionele fysieke barrière tussen werkzaamheden en openbare ruimte te plaatsen. Deze barrière moet enerzijds de werkplek beschermen tegen vandalisme, diefstal en ongeoorloofde toegang, en anderzijds de omgeving beschermen tegen overlast vanaf de werkplek.

Uitnodiging voor de markt
Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat (AMROR) nodigen, samen met het ministerie van Economische Zaken, marktpartijen uit deel te nemen aan een open competitie om te komen tot innovatieve (technologische) oplossingen. Economische Zaken stelt vier ton beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken van voorstellen en de onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten van geselecteerde voorstellen. De AMROR-partijen stellen ieder een halve ton beschikbaar om de nieuwe producten daadwerkelijk in de praktijk te testen. Marktpartijen kunnen zich inschrijven op TenderNed voor deze competitie.

AMROR
De ingenieursbureaus van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam en Rijkswaterstaat (AMROR) hebben een samenwerkingsovereenkomst waarin over en weer garanties worden gegeven voor het duurzaam handhaven van expertisegebieden binnen de organisaties. AMROR wisselt uitgebreid kennis met elkaar uit en biedt ook de mogelijkheid om in projecten gebruik te maken van elkaars medewerkers. De samenwerking komt voort uit de gedachte dat delen belangrijker is dan hebben. De competitie op Tenderned, komt voort uit deze samenwerking.

Inschrijven voor de competitie?
www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2016/04/wie-bedenkt-innovatief-bouwhek.aspx

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat