Rijkswaterstaat werkt weer volop aan de weg in 2016

De komende mooie maanden moeten weggebruikers weer rekening houden met verkeershinder door wegwerkzaamheden. Op onder meer de A1, A12 en aan de Velsertunnel (A22) wordt nu al volop gewerkt.

Binnenkort staan ook werkzaamheden op stapel op de A9, A27 en A29. Rijkswaterstaat probeert de hinder te beperken door zoveel mogelijk in de weekenden en buiten de spits te werken. Maar het is onvermijdelijk dat de werkzaamheden leiden tot vertraging door afsluiting van rijstroken en soms de hele rijbaan.

Wegwerkzaamheden 2016
Rijkswaterstaat is voor een betere bereikbaarheid dagelijks bezig met aanleg en onderhoud van ons wegennet. De meeste hinder door wegwerkzaamheden wordt in de Randstad en Oost-Nederland verwacht.

De werkzaamheden die in 2016 naar verwachting de meeste hinder opleveren zijn:

  • A22 Velsertunnel: De Velsertunnel is sinds vrijdag 15 april negen maanden helemaal dicht voor een grootschalige renovatie. In januari 2017 gaat de tunnel weer open.
  • A1 knooppunten Diemen – Muiderberg: één weekendafsluiting in mei voor het verrijden van de nieuwe spoorbrug en één weekendafsluiting in augustus voor het verwijderen van de oude spoorbrug.
  • A9 knooppunten Holendrecht – Diemen: twee weekendafsluitingen in mei vanwege werkzaamheden in het kader van de verbreding.
  • A12 Wageningen – knooppunt Grijsoord: één weekendafsluiting in mei vanwege werkzaamheden in het kader van de wegverbreding.
  • A29 knooppunt Hellegatsplein – Oud-Beijerland: twee weekendafsluitingen in mei vanwege onderhoudswerkzaamheden.

Op de kaart staan alle werkzaamheden.

Zomerwerkzaamheden A27
Op de A27 tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunetten vinden in juli en augustus diverse weekendwerkzaamheden plaats. De A27 krijgt dubbellaags ZOAB en er komen nieuwe voegovergangen. In juli vinden de werkzaamheden in noordelijke richting plaats. In de weekenden in augustus wordt er in zuidelijke richting gewerkt.

Advies
Weggebruikers moeten rekening houden met vertraging door wegafsluitingen, minder rijstroken en omleidingen. Het advies is om goed geïnformeerd op weg te gaan en de actuele verkeersinformatie te volgen. Meer informatie over wegwerkzaamheden is te vinden op de website van A naar Beter

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop
Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat