Gunning en start groot onderhoud Wilhelminabrug Deventer

Rijkswaterstaat heeft het groot onderhoud aan de Wilhelminabrug Deventer definitief gegund aan de combinatie Van der Ende Infrastructure / Edilon)(Sedra Contracting BV. De gunning betreft schilder- en herstelwerkzaamheden aan de brug en het deels vervangen van het betonnen brugdek.

De brug is maximaal vijf weken afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken.

Hinder
Onderhoud kan niet altijd zonder overlast voor weggebruikers en omgeving. De werkzaamheden kunnen alleen veilig en kwalitatief goed gebeuren als de brug grotendeels is afgesloten. De brug is de komende zomer van 16 juli tot en met 21 augustus afgesloten voor auto-, motor- en vrachtverkeer. Landbouwverkeer, hulpdiensten, buslijn 171 en brommobielen (45-kilometerauto’s) kunnen in deze periode, met de inzet van een speciale hulpbrug, gebruik blijven maken van de brug. Tijdens de afsluiting zijn beide fietspaden beschikbaar voor voetgangers, fietsers en brommers. De afsluiting vindt plaats in de zomervakantie omdat dan de minste hinder is te verwachten.

Tussen half mei en december 2016 wordt er ook aan de onderzijde van de brug gewerkt. Dit levert minimale hinder op. Met uitzondering van de periode direct na de afsluiting. Dan wordt de boogconstructie geschilderd en is er voor een periode van 10 weken sprake van twee versmalde rijstroken (één in elke richting) en de beschikbaarheid van één fietspad (in twee richtingen).

Gewichtsbeperking
Uit recent onderzoek naar de draagkracht van de Wilhelminabrug kwam naar voren dat het betonnen wegdek niet langer geschikt is voor zwaar vrachtverkeer met een totaalgewicht van meer dan 40 ton en/of een aslast van meer dan 9 ton. Om te voorkomen dat het betondek versneld achteruit gaat, mag zwaar vrachtverkeer binnenkort geen gebruik maken van de brug. Al het andere verkeer kan gewoon veilig over de brug rijden. Zwaar transport (> 40 ton) kan omrijden via de A1. Met lokale landbouwbedrijven (> 40 ton) worden nadere afspraken gemaakt. Het gehele betondek zal naar verwachting uiterlijk 2024 worden vervangen. In deze planning is rekening gehouden met de wegverbredingswerkzaamheden aan de A1. Tussentijds wordt het betondek gemonitord en gecontroleerd. De constructie van de brug verkeert in goede staat.

Inloopbijeenkomst
Eind mei organiseert Rijkswaterstaat samen met de gemeente Deventer een inloopavond over het groot onderhoud in het nieuwe stadhuis van Deventer. Hier staan medewerkers van Rijkswaterstaat, de gemeente Deventer en de aannemer u te woord over de aard van de werkzaamheden, de planning, omleidingsroutes, hinder en andere vragen over het onderhoud aan de brug. De datum en het tijdstip van de inloopavond wordt begin mei aangekondigd via de lokale media en de websites van Rijkswaterstaat en gemeente Deventer.

Samenwerking
Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer werken samen aan het onderhoud. Rijkswaterstaat doet dit vanuit zijn rol als brugeigenaar, de gemeente Deventer vanuit haar rol als wegbeheerder van de N344 en eigenaar van het oostelijke deel van de brug.

Meer informatie?
U kunt bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat op 0800-8002 van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat