Leveranciers voor bedrijfsvoering tekenen Marktvisie

Leveranciers bedrijfsvoering aan de slag met Marktvisie voor betere samenwerking

Dertien belangrijke leveranciers voor de bedrijfsvoering van onder meer Rijkswaterstaat hebben woensdag 30 maart 2016 de Marktvisie getekend. Het gaat onder meer om ondernemingen die de catering verzorgen, gladheidsbestrijdingsmiddelen leveren, tijdelijke inhuur regelen en voorzien in facilitair management.

De Marktvisie is een gezamenlijk initiatief van opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, brancheverenigingen en marktpartijen. Het doel is voorbereid te zijn op de toekomst, met meer ruimte voor vernieuwing om aan de complexe maatschappelijke opgaven tegemoet te komen. Een goede samenwerking, lerende sectoren en een goede kennisuitwisseling en –borging zijn noodzakelijk om aan die opgaven te voldoen. Rijkswaterstaat kan daar alleen op inspelen als intern en extern goed wordt samengewerkt. Daarom is de Marktvisie relevant voor alle inkoopdomeinen.

Samen aan de slag
De ondertekening gebeurde op de Marktdag van Rijkswaterstaat in aanwezigheid van de directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat. De Marktvisie geeft een eerste aanzet voor een verdere concretisering per opdrachtgever en opdrachtnemer. De leveranciers zullen samen met Rijkswaterstaat verder aan de slag gaan met het in de praktijk brengen van de uitgangspunten van de Marktvisie.

Bedrijfsvoering als smeerolie
Jan Hendrik Dronkers: ‘We hebben op de Marktdag specifiek aandacht gegeven aan de leveranciers voor onze bedrijfsvoering. Bij het werk aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland zijn de partners van Rijkswaterstaat in de bedrijfsvoering essentieel, of het nu gaat om middelen om gladheid te bestrijden, catering of de inhuur van personeel en inkoop van kantoorartikelen. Bedrijfsvoering is de smeerolie van onze organisatie. Ik ben verheugd dat een groot aantal leveranciers met ons een nieuwe stap in onze samenwerking wil zetten. Ik moedig hen aan dat zij het gedachtegoed van de Marktvisie samen met ons verder brengen.’

Complexere exploitatie vastgoed
Frank Jansen, manager Gebouwbeheer bij BAM AAM: ‘Voor BAM AAM is het ondertekenen van de Marktvisie een logische stap in het verder verdiepen van de inspirerende samenwerking met Rijkswaterstaat. De complexer wordende vraagstukken rondom exploitaties van bestaand vastgoed kunnen in onze optiek optimaal worden benaderd vanuit één gezamenlijk en duurzaam perspectief. Dit vraagt visie en durf van alle betrokkenen. De Marktvisie stimuleert ons, als partner van Rijkswaterstaat, vanuit de leidende principes constant aan de vormgeving van de ideale samenwerking te blijven werken.’

Leren van elkaar
‘De Marktvisie is meer dan een ambitie en omvat concrete acties en afspraken waarin opdrachtgever en opdrachtnemer oprecht van elkaar willen leren en samenwerken,’ stelt Alexander Lindeboom, operationeel directeur van AAFM. ‘Met onze uitgebreide kennis en ervaring in regie van facilitaire organisaties willen we actief bijdragen aan de bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat binnen de toenemende complexiteit en dynamiek waarin geopereerd wordt.’

Welke partijen hebben getekend?
Op de Marktdag hebben deze leveranciers voor de bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat getekend: AAFM Facility Management, Randstad Nederland, BAM Accommodatie Asset Management, Aebi Schmidt Nederland, ODV Maritiem, Yacht, Eurest Nederland, Sodexo, Doxis, Office Depot Benelux, HTC Advies, Sensz en Vermaat.

Op de site van de Marktvisie is het complete overzicht te zien van alle ondernemingen uit alle sectoren die inmiddels hebben ondertekend.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat