SolaRoad goes California

Het Nederlandse energieconcept SolaRoad krijgt een vervolg in Californië. De Californische wegbeheerder Caltrans en de provincie Noord-Holland tekenden Op 29 maart 2016 een intentieverklaring om samen te werken aan een nieuw pilotproject voor opwekking van zonnestroom uit wegdekken. De beoogde locatie ligt in Lebec, Kern County. Hiermee komt de droom van het wegdek als één groot zonnepaneel weer een stap dichterbij.

SolaRoad is een baanbrekende innovatie op het gebied van energiewinning. Het idee achter SolaRoad is eenvoudig: zonlicht dat op het wegdek valt, wordt in elektriciteit omgezet door betonnen modules met zonnecellen en een licht doorlatende, geharde glazen toplaag. De opgewekte elektriciteit kan gebruikt worden voor wegverlichting, verkeersinstallaties, elektrische auto’s en huishoudens.

Zonnefietspad
Het Nederlandse concept SolaRoad wordt ontwikkeld door de provincie Noord-Holland, TNO, Ooms Civiel en Dynniq. Het eerste SolaRoad-project is een zonnefietspad in het Noord-Hollandse Krommenie, in november 2014 geopend door minister Henk Kamp en gedeputeerde Elisabeth Post. Het fietspad wordt drie jaar lang getest hoe het in de praktijk functioneert. De resultaten tot nu toe zijn positief. In het eerste jaar heeft de 70 meter SolaRoad al 9800 kWh energie opgewekt: genoeg om een aantal huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien.

Coast to Coast
Om SolaRoad verder te ontwikkelen, zijn meer testlocaties nodig. Nederland en Californië wisselen in het samenwerkingsprogramma ‘Coast to Coast’ al jaren kennis en ervaring uit over CO2 reductie door duurzaam vervoer en slimme energie-oplossingen. De Californische minister Matt Rodriquez en staatssecretaris Janea A. Scott (Milieu) maakten kennis met SolaRoad tijdens een werkbezoek aan Nederland en waren meteen enthousiast. De partners slaan nu de handen ineen om de technologie achter SolaRoad ook in het Californische wegennet toe te passen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SolaRoad