Omlegging A9 Badhoevedorp: openstelling onderdoorgangen Schipholweg

Als onderdeel van omlegging van de A9 bij Badhoevedorp opent Rijkswaterstaat op maandag 4 april en maandag 11 april 2016 twee nieuwe onderdoorgangen op de Schipholweg (N232). Vanaf 11 april rijdt het verkeer over de Schipholweg dus weer in een rechte lijn, en maakt het geen gebruik meer van de huidige omleidingen.

Vanaf maandag 4 april is de verdiepte onderdoorgang van de Schipholweg in gebruik. Deze onderdoorgang maakt onderdeel uit van de toekomstige aansluiting Badhoevedorp en ligt op de Schipholweg, tussen de Amsterdamse Baan en de Hoofdweg-Oostzijde. Kinderen van de Burgemeester Amersfoordtschool in Badhoevedorp rijden maandag samen met Rijkswaterstaat in een touringcar door het projectgebied en de verdiepte onderdoorgang. Voordat de rondleiding van start gaat, geeft wethouder Reneman van de gemeente Haarlemmermeer de kinderen les over de nieuwe verkeerssituatie en de toekomstplannen van de gemeente.

Tweede opening
Vanaf maandag 11 april is de halfronde onderdoorgang over de Schipholweg ter hoogte van bedrijventerrein Schuilhoeve gereed. Zodra deze onderdoorgang in gebruik is genomen, zijn de werkzaamheden aan de Schipholweg voltooid en rijdt het verkeer weer in een rechte lijn langs Badhoevedorp.

Wegafsluitingen
Voordat een onderdoorgang open kan, sluit de aannemer de Schipholweg (N232) aan op het nieuwe wegdek van de onderdoorgang. Daarvoor zijn weekendafsluitingen en omleidingen nodig. Van vrijdag 1 april 20.00 uur tot maandag 4 april 05.00 uur is de Schipholweg tussen de Amsterdamse Baan en de Hoofdweg-Oostzijde in beide richtingen afgesloten. Ter hoogte van bedrijventerrein Schuilhoeve is de Schipholweg in beide richtingen afgesloten van vrijdag 8 april 20.00 uur tot maandag 11 april 05.00 uur. Gele borden geven de omleidingsroute aan. Nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, fietsers en langzaam verkeer worden langs de werkzaamheden geleid.

Omlegging A9 Badhoevedorp
De openstellingen van de onderdoorgangen op de Schipholweg maken onderdeel uit van de omlegging A9. De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2018 niet meer dwars door Badhoevedorp, maar komt ten zuiden om het dorp heen te liggen. Met de omlegging van de A9 zorgen Rijkswaterstaat en de regionale overheden voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Badhoevedorp en een betere doorstroming op de A9 waardoor Schiphol en de regio Amsterdam beter bereikbaar worden.

Rijkswaterstaat is opdrachtgever van de omlegging A9 Badhoevedorp. Het ontwerp van de omlegging is ontwikkeld met en medegefinancierd door provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam en Schiphol Group. Aannemer Combinatie BadhoeverBogen voert de werkzaamheden uit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat