Interview met Peter Martens over de parkeerbranche naar aanleiding van Intertraffic Amsterdam 2016

Interview met Peter Martens over de ontwikkelingen in de parkeerbranche naar aanleiding van Intertraffic Amsterdam 2016.

De heer Martens is lid van de Adviesraad van Directeuren van de European Parking Association (EPA), bestuurslid/vice-voorzitter van de Vexpan en jurylid voor de Intertraffic Innovation Award 2016.

1. Als jurylid van de Intertraffic Innovation Award 2016 zegt u: ‘Discussies over parkeren, schuiven meer en meer van het daadwerkelijke parkeren an sich naar de bereikbaarheid van stedelijke gebieden en optimale klantinformatie. Goed parkeerbeheer en correcte informatievoorziening helpen steden het autoverkeer in centra te verminderen en milieudoelstellingen te bereiken, terwijl de stad levendig gehouden wordt. Vele inzendingen op Intertraffic zijn ondersteunend in dit beleid door de toegang tot informatie (routing en prijzen) en de daadwerkelijke beschikbaarheid van parkeerfaciliteiten te verzamelen en om te zetten naar relevante informatie voor bezoekers en ze hiermee in staat te stellen om de beste parkeerkeuze te maken.’

Gaat dit voor gemeenten gepaard met uniforme standaarden voor parkeerbeheersystemen of worden gemeenten geconfronteerd met steeds verschillende beheersystemen?

Er is al een Nationaal Parkeer Register (NPR) bij het RDW waar gemeenten de statische gegevens van parkeervoorzieningen kunnen onderbrengen, zowel straatparkeren als garages en terreinen. Dat gaat om gegevens als locatie, capaciteit, tarief, toegangs- en betaaltijden, eventuele voertuigbeperkingen als inrijhoogte etc. Dat wordt nu al volop gebruikt bij het aan- en afmelden van parkeren per telefoon en de handhaving door de gemeente.

2. Parkeerbeheer en informatievoorziening worden steeds verder geïntegreerd. Wordt deze informatie nu of later ook gekoppeld aan bijvoorbeeld multimodale reisinformatiesystemen?

Er is een (vooralsnog nationaal) platform in de maak voor actuele parkeerdata (bezetting c.q. beschikbare plaatsen). Dat wordt uiteraard gekoppeld met het NPR waar het gaat om locatiegegevens etc. Daar kunnen alle parkeerbeheerders (privaat en gemeenten) hun actuele data neerzetten, zodat digitale dienstverleners via een app of via in-car navigatiesystemen de weggebruikers van actuele parkeerinformatie kunnen voorzien. Dat levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van zoekverkeer, dat in binnensteden kan oplopen tot 30% van het totale verkeer.

Parkeerbeheerders hebben contact met één centrale partij over hoe deze data aan te leveren en afspraken hoe er mee om wordt gegaan. Leveranciers van verkeers- en parkeerinformatie kunnen de parkeergegevens uit één centrale bron halen. Uiteraard moet dat platform een ‘trusted third party’ zijn die onafhankelijk van commerciële belangen opereert.

De producenten van informatie voor weggebruikers kunnen deze parkeergegevens combineren met andere bronnen voor verkeersinformatie en alternatieven voor openbaar vervoer. Als je wilt overstappen op openbaar vervoer is het van belang te weten waar je je auto op een P+R kwijt kunt, maar ook tot hoe laat je met de bus uit het stadscentrum terug naar het P+R kunt en hoe vaak die bus rijdt.

3. Digitalisering van de parkeerketen is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Gemeenten zijn bezig met de uitbreiding hiervan, bijvoorbeeld met het digitaliseren van vergunningen, visiteregelingen en betaald parkeren bij de automaat. Hoe ver zijn de gemeentes bij de invoering hiervan?

Gemeenten zijn hier al best ver mee: dit mes snijdt aan twee kanten. De bezoekers wordt een stuk gemak geboden door achteraf betalen van straatparkeren. Maar intern heeft de gemeente er ook profijt van doordat de handhaving en de nabewerking veel efficiënter wordt. Bovendien wordt door de verschuiving van contant naar electronisch betalen de kostbare activiteit van geldgaring uit de betaalautomaten op straat vermeden of ten minste sterk gereduceerd.

4. Bij het stimuleren van duurzaam verkeer en vervoer spelen gemeentes een belangrijke rol, bijvoorbeeld door het gemakkelijker te maken een vergunning voor een laadpaal aan te vragen. Hoe ziet u de rol van de parkeerbranche in het stimuleren van duurzaam verkeer en vervoer?

De rol van parkeren in duurzaam verkeer en vervoer wordt zeer onderschat. Betaald parkeren is een uitstekend middel om mobiliteitsbeleid te voeren. Met name mensen die in binnensteden werken, ’s ochtend in de spits naar de stad rijden, de hele dag hun auto parkeren en ’s avonds weer vertrekken, zou je uit binnensteden willen weren. Maar bezoekers die komen winkelen en zo mede de levendige binnenstad instand houden, zou je misschien wel willen faciliteren, omdat blijkt dat winkelbezoekers per auto gemiddeld meer besteden dan winkelbezoekers per openbaar vervoer.

Uit een onderzoek van Vexpan is gebleken dat als mensen bv tien euro moeten betalen voor parkeren, zij best een kwartiertje willen lopen vanaf een goedkopere parkeerplaats of overstappen op P+R. Zo houd je parkeercapaciteit beschikbaar voor kortparkeeerders en blijft de binnenstad bereikbaar voor winkelbezoekers.

Een experiment met gratis parkeren in Kerkrade is voortijdig afgebroken omdat alle plekken in het stadscentrum ’s morgens om negen uur al waren bezet door werkenden en winkelbezoekers geen plek meer konden vinden.

5. Zelfrijdende auto’s bieden zeer veel mogelijkheden. Wat zijn naar uw mening de gevolgen voor de parkeerbranche?

De ontwikkeling van techniek voor zelfrijdende auto’s gaat heel snel, maar de toepassing zal zich eerst richten op (snel)wegen buiten de bebouwde kom met nauwelijks interactie met andere verkeerssoorten. Voor zelfrijdende auto’s in binnensteden worden termijnen van 2060 – 2075 genoemd. Grote uitdaging is de zelfrijdende auto met overstekende voetgangers, die weten dat die zelfrijdende auto hen niet ondersteboven zal rijden. Die zelfrijdende auto komt voorlopig niet meer van zijn plek…..

Grootschalige effecten van zelfrijdende auto’s op het parkeren in binnensteden zal nog lang op zich laten wachten.

Auto’s kunnen op redelijke termijn wel zo intelligent worden dat ze zichzelf in een garage kunnen parkeren. Dan zou je een deel van een parkeergarage kunnen bestemmen voor zelfrijdende auto’s. Bestuurders en passagiers stappen uit in een voorportaal en vervolgens parkeert de auto zichzelf in een gedeelte waar geen mensen meer komen. De auto’s ‘voelen’ daarbij hun omgeving met camera’s en radar. Deintelligentie van de infrastructuur blijft daarbij beperkt tot het huidig niveau van signaleren van bezette en vrije plaatsen, zodat de zelfrijdende auto weet waar hij naartoe moet.

De rest van de garage blijft dan gewoon beschikbaar voor mensen die zelf rijden.

6. Als u naar een jaartal als bijvoorbeeld 2030 kijkt, hoe ziet de parkeerbranche er dan uit?

Hoewel het er nu naar uitziet dat ook in 2030 de meerderheid nog steeds in een ‘eigen’ auto zal rondrijden, zullen we tegen 2030 wel degelijk meer elektrische auto’s en deelauto’s zien. Het eigendom van de auto zal misschien verder verschuiven naar (private) lease maar de verwachting is dat het volledig delen nog beperkt zal blijven.

Elektrische auto’s moeten worden geladen en blijven we dat zoals nu met ‘kabellaria’ op straat doen, of gaat dat naar een veiliger omgeving in garages? Dan moeten we ook effectiever omgaan met de laadinfrastructuur en niet een auto een hele dag aan de paal laten staan, terwijl het laden al na twee uur klaar is. Dan moet na die twee uur de volgende aan de laadpaal kunnen, want daarvoor is de laadinfrastructuur te duur.

Deelauto’s (in steden waarschijnlijk elektrisch) moeten worden beheerd en eventueel bijgeladen. Dat is op willekeurige, individuele plekken lastig te organiseren en te garanderen voor de volgende gebruiker. Deelauto’s zullen bij voorkeur op depots worden beheerd (vergelijkbaar met huurauto’s bij luchthavens en OV-fietsen). Ook daar ligt in de garages een schone (letterlijk) taak voor de parkeerbranche.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur

Interview met Peter Martens over de parkeerbranche naar aanleiding van Intertraffic Amsterdam 2016 | Infrasite

Interview met Peter Martens over de parkeerbranche naar aanleiding van Intertraffic Amsterdam 2016

Interview met Peter Martens over de ontwikkelingen in de parkeerbranche naar aanleiding van Intertraffic Amsterdam 2016.

De heer Martens is lid van de Adviesraad van Directeuren van de European Parking Association (EPA), bestuurslid/vice-voorzitter van de Vexpan en jurylid voor de Intertraffic Innovation Award 2016.

1. Als jurylid van de Intertraffic Innovation Award 2016 zegt u: ‘Discussies over parkeren, schuiven meer en meer van het daadwerkelijke parkeren an sich naar de bereikbaarheid van stedelijke gebieden en optimale klantinformatie. Goed parkeerbeheer en correcte informatievoorziening helpen steden het autoverkeer in centra te verminderen en milieudoelstellingen te bereiken, terwijl de stad levendig gehouden wordt. Vele inzendingen op Intertraffic zijn ondersteunend in dit beleid door de toegang tot informatie (routing en prijzen) en de daadwerkelijke beschikbaarheid van parkeerfaciliteiten te verzamelen en om te zetten naar relevante informatie voor bezoekers en ze hiermee in staat te stellen om de beste parkeerkeuze te maken.’

Gaat dit voor gemeenten gepaard met uniforme standaarden voor parkeerbeheersystemen of worden gemeenten geconfronteerd met steeds verschillende beheersystemen?

Er is al een Nationaal Parkeer Register (NPR) bij het RDW waar gemeenten de statische gegevens van parkeervoorzieningen kunnen onderbrengen, zowel straatparkeren als garages en terreinen. Dat gaat om gegevens als locatie, capaciteit, tarief, toegangs- en betaaltijden, eventuele voertuigbeperkingen als inrijhoogte etc. Dat wordt nu al volop gebruikt bij het aan- en afmelden van parkeren per telefoon en de handhaving door de gemeente.

2. Parkeerbeheer en informatievoorziening worden steeds verder geïntegreerd. Wordt deze informatie nu of later ook gekoppeld aan bijvoorbeeld multimodale reisinformatiesystemen?

Er is een (vooralsnog nationaal) platform in de maak voor actuele parkeerdata (bezetting c.q. beschikbare plaatsen). Dat wordt uiteraard gekoppeld met het NPR waar het gaat om locatiegegevens etc. Daar kunnen alle parkeerbeheerders (privaat en gemeenten) hun actuele data neerzetten, zodat digitale dienstverleners via een app of via in-car navigatiesystemen de weggebruikers van actuele parkeerinformatie kunnen voorzien. Dat levert een belangrijke bijdrage aan het verminderen van zoekverkeer, dat in binnensteden kan oplopen tot 30% van het totale verkeer.

Parkeerbeheerders hebben contact met één centrale partij over hoe deze data aan te leveren en afspraken hoe er mee om wordt gegaan. Leveranciers van verkeers- en parkeerinformatie kunnen de parkeergegevens uit één centrale bron halen. Uiteraard moet dat platform een ‘trusted third party’ zijn die onafhankelijk van commerciële belangen opereert.

De producenten van informatie voor weggebruikers kunnen deze parkeergegevens combineren met andere bronnen voor verkeersinformatie en alternatieven voor openbaar vervoer. Als je wilt overstappen op openbaar vervoer is het van belang te weten waar je je auto op een P+R kwijt kunt, maar ook tot hoe laat je met de bus uit het stadscentrum terug naar het P+R kunt en hoe vaak die bus rijdt.

3. Digitalisering van de parkeerketen is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Gemeenten zijn bezig met de uitbreiding hiervan, bijvoorbeeld met het digitaliseren van vergunningen, visiteregelingen en betaald parkeren bij de automaat. Hoe ver zijn de gemeentes bij de invoering hiervan?

Gemeenten zijn hier al best ver mee: dit mes snijdt aan twee kanten. De bezoekers wordt een stuk gemak geboden door achteraf betalen van straatparkeren. Maar intern heeft de gemeente er ook profijt van doordat de handhaving en de nabewerking veel efficiënter wordt. Bovendien wordt door de verschuiving van contant naar electronisch betalen de kostbare activiteit van geldgaring uit de betaalautomaten op straat vermeden of ten minste sterk gereduceerd.

4. Bij het stimuleren van duurzaam verkeer en vervoer spelen gemeentes een belangrijke rol, bijvoorbeeld door het gemakkelijker te maken een vergunning voor een laadpaal aan te vragen. Hoe ziet u de rol van de parkeerbranche in het stimuleren van duurzaam verkeer en vervoer?

De rol van parkeren in duurzaam verkeer en vervoer wordt zeer onderschat. Betaald parkeren is een uitstekend middel om mobiliteitsbeleid te voeren. Met name mensen die in binnensteden werken, ’s ochtend in de spits naar de stad rijden, de hele dag hun auto parkeren en ’s avonds weer vertrekken, zou je uit binnensteden willen weren. Maar bezoekers die komen winkelen en zo mede de levendige binnenstad instand houden, zou je misschien wel willen faciliteren, omdat blijkt dat winkelbezoekers per auto gemiddeld meer besteden dan winkelbezoekers per openbaar vervoer.

Uit een onderzoek van Vexpan is gebleken dat als mensen bv tien euro moeten betalen voor parkeren, zij best een kwartiertje willen lopen vanaf een goedkopere parkeerplaats of overstappen op P+R. Zo houd je parkeercapaciteit beschikbaar voor kortparkeeerders en blijft de binnenstad bereikbaar voor winkelbezoekers.

Een experiment met gratis parkeren in Kerkrade is voortijdig afgebroken omdat alle plekken in het stadscentrum ’s morgens om negen uur al waren bezet door werkenden en winkelbezoekers geen plek meer konden vinden.

5. Zelfrijdende auto’s bieden zeer veel mogelijkheden. Wat zijn naar uw mening de gevolgen voor de parkeerbranche?

De ontwikkeling van techniek voor zelfrijdende auto’s gaat heel snel, maar de toepassing zal zich eerst richten op (snel)wegen buiten de bebouwde kom met nauwelijks interactie met andere verkeerssoorten. Voor zelfrijdende auto’s in binnensteden worden termijnen van 2060 – 2075 genoemd. Grote uitdaging is de zelfrijdende auto met overstekende voetgangers, die weten dat die zelfrijdende auto hen niet ondersteboven zal rijden. Die zelfrijdende auto komt voorlopig niet meer van zijn plek…..

Grootschalige effecten van zelfrijdende auto’s op het parkeren in binnensteden zal nog lang op zich laten wachten.

Auto’s kunnen op redelijke termijn wel zo intelligent worden dat ze zichzelf in een garage kunnen parkeren. Dan zou je een deel van een parkeergarage kunnen bestemmen voor zelfrijdende auto’s. Bestuurders en passagiers stappen uit in een voorportaal en vervolgens parkeert de auto zichzelf in een gedeelte waar geen mensen meer komen. De auto’s ‘voelen’ daarbij hun omgeving met camera’s en radar. Deintelligentie van de infrastructuur blijft daarbij beperkt tot het huidig niveau van signaleren van bezette en vrije plaatsen, zodat de zelfrijdende auto weet waar hij naartoe moet.

De rest van de garage blijft dan gewoon beschikbaar voor mensen die zelf rijden.

6. Als u naar een jaartal als bijvoorbeeld 2030 kijkt, hoe ziet de parkeerbranche er dan uit?

Hoewel het er nu naar uitziet dat ook in 2030 de meerderheid nog steeds in een ‘eigen’ auto zal rondrijden, zullen we tegen 2030 wel degelijk meer elektrische auto’s en deelauto’s zien. Het eigendom van de auto zal misschien verder verschuiven naar (private) lease maar de verwachting is dat het volledig delen nog beperkt zal blijven.

Elektrische auto’s moeten worden geladen en blijven we dat zoals nu met ‘kabellaria’ op straat doen, of gaat dat naar een veiliger omgeving in garages? Dan moeten we ook effectiever omgaan met de laadinfrastructuur en niet een auto een hele dag aan de paal laten staan, terwijl het laden al na twee uur klaar is. Dan moet na die twee uur de volgende aan de laadpaal kunnen, want daarvoor is de laadinfrastructuur te duur.

Deelauto’s (in steden waarschijnlijk elektrisch) moeten worden beheerd en eventueel bijgeladen. Dat is op willekeurige, individuele plekken lastig te organiseren en te garanderen voor de volgende gebruiker. Deelauto’s zullen bij voorkeur op depots worden beheerd (vergelijkbaar met huurauto’s bij luchthavens en OV-fietsen). Ook daar ligt in de garages een schone (letterlijk) taak voor de parkeerbranche.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur