Trambaanfietsroute Maastricht-Aken

Bestuurders unaniem voor grensoverschrijdend project

Een historische, rustige en vrijwel vlakke fietsroute van Maastricht, door het rijke cultuurlandschap van het Heuvelland, naar hartje Aken. Een route die het tracé volgt van een vroegere trambaan die nog altijd herkenbaar is in het landschap. Als startschot voor dit project ondertekenden bestuurders van vier Heuvellandgemeenten, Stadt Aachen en de Provincie Limburg, 15 december 2015 een intentieverklaring in Kasteel Wittem. De trambaanfietsroute moet leiden tot economisch rendement en werkgelegenheid: gebaseerd op het succes van de vergelijkbare Vennbahn is de nieuwe route goed voor zo’n 500 fietsers per dag in het toeristisch seizoen.

De projectpartners zijn de Provincie Limburg, Stadt Aachen, en de Heuvellandgemeenten Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en Maastricht. Voorzitter van de stuurgroep, wethouder Armand Opreij van Eijsden-Margraten: “Fietsen in het spoor van een oude, vlakke trambaanroute tussen Aken en Maastricht brengt u langs de mooiste plekjes van het Zuid-Limburgse Heuvelland. Het landschap hier trekt zich niets aan van gemeente- en landsgrenzen. Mooi dat we deze kans met vijf gemeenten en de Provincie Limburg gaan verzilveren.”

Omdat de route zoveel mogelijk een oud trambaantracé volgt, is ze nagenoeg vlak en voor een breed publiek toegankelijk. Maar het is vooral de belevingswaarde die de nieuwe fietsroute haar glans geeft: door het unieke, afwisselende Heuvelland en cultuurhistorische parels als de Amerikaanse Begraafplaats, Chateau Neubourg, abdij Sint Benedictusberg (Mamelis), kasteel Nijswiller, de Sint Catharinakapel, geflankeerd door de historische stadskernen van Maastricht en Aken.

Ambitie
In de intentieverklaring spreken de bestuurders af om gezamenlijk vervolgstappen te zetten in het project. De nieuwe fietsroute moet leiden tot een versterking van de economische en toeristische structuur van Zuid-Limburg. Daarbij is van belang dat de fietsroute via Aken kan aansluiten op de Vennbahn: een vrijwel vlakke fietsroute door de Hoge Venen naar Troisvierges in Luxemburg. Daarmee ontstaat een doorgaande, internationale fietsverbinding van meer dan 150 kilometer tussen Maastricht en Luxemburg. De belevingswaarde van de natuur en cultuurhistorie van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg wordt hiermee enorm verrijkt.

Deze ambitie, en de manier waarop de projectpartners die willen invullen, sluit aan bij de agenda van het Bestuurlijk Heuvellandoverleg, waar het plan zijn oorsprong kent. De ondertekende intentieverklaring is de eerste mijlpaal in het streven naar realisatie van het project, voor de onderlinge samenwerking van de betrokken gemeenten en de Provincie Limburg. Gedeputeerde Eric Geurts is blij met deze ontwikkeling: “Dit is een belangrijke grensoverschrijdende route die een mooie impuls geeft aan onze toeristische ambities.”

Voorontwerp
Momenteel wordt een voorontwerp van het trambaantracé opgesteld. Dit voorontwerp moet duidelijkheid geven over de financiële en technische haalbaarheid. De omvang van de investering voor realisatie van de infrastructuur, evenals eventuele risico’s en (on)mogelijkheden van het tracé. Voorlopig is de projectinvestering – uitgezonderd mogelijke infrastructurele risico’s en andere ontwikkelingen – geraamd op € 2,8 miljoen.

Realisatie vanaf 2017
Het voorontwerp zal in het voorjaar van 2016 aan de gemeenteraden worden gepresenteerd. Bij het aanleggen van de benodigde infrastructuur wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het – vrij vlakke – tracé van de stroomtram die van 1922 tot 1938 reed tussen Maastricht en Vaals. Hierbij ontstaat een alternatieve fietsroute tussen Aken en Maastricht, door het rustige en groene buitengebied van het Heuvelland. Het streven is dat in 2016 het definitieve tracé wordt vastgesteld en dat de deelnemende gemeenteraden in 2016 kunnen beslissen over het project en het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen. De uitvoering van werkzaamheden kan dan starten in 2017.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Maastricht