Opgeknapte Galecopperbrug en 8 bruggen Amsterdam Rijnkanaal opgeleverd

Met de onthulling van het nieuwe naambord van de Galecopperbrug en het aanbrengen van het laatste stukje asfalt op de Jutphasebrug heeft minister Schultz van Haegen op 5 oktober 2015 de gereedkoming van 2 belangrijke infrastructuurprojecten in de regio Utrecht gemarkeerd. Het gaat om de renovatie van de Galecopperbrug en de afronding van 8 bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal. De Galecopperbrug is met ruim 200.000 voertuigen per dag de op één na drukste brug van Nederland.

Minister Schultz: “Met de renovatie en vervanging van de bruggen blijven de stad Utrecht, oost en westzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal en de regio ook in de toekomst goed bereikbaar over weg en water. Met het ophogen van de bruggen is er straks ook meer vervoer over water mogelijk en ontlasten we de wegen. Dit is goed voor de doorstroming van het verkeer in de regio en belangrijk voor de leefbaarheid.”

In 2011 is Rijkswaterstaat samen met aannemer KWS-Mercon gestart met het vervangen en renoveren van 8 stalen boogbruggen over in het Amsterdam-Rijnkanaal, het Lekkanaal en het Boven-IJ (project KARGO). De stalen boogbruggen stammen uit de periode 1934-1976. Sommige waren al meer dan 80 jaar oud. De bruggen hebben een opknapbeurt gehad of zijn helemaal vervangen. De gerenoveerde Jutphasebrug wordt medio oktober teruggeplaatst.

In 2013 is samen met aanneemcombinatie Galecom gestart met de renovatie van de Galecopperbrug. Er rijdt meer en zwaarder verkeer over dan in de jaren 70 was voorzien waardoor de brug versterkt moest worden. Op 13 september jl. was de brug weer in zijn geheel beschikbaar voor het verkeer.

Ophoging
De bruggen zijn, naast dat ze gerenoveerd en vervangen zijn, ook allemaal opgehoogd om in de toekomst schepen met een hogere lading over het Amsterdam-Rijnkanaal te laten varen. Dit kan de verkeersbelasting over de weg verminderen.

Samenwerking
Zowel bij de Galecopperbrug als bij het project KARGO is de hinder voor de omgeving, weggebruiker en scheepvaart beperkt gebleven. Door slim plannen en een goede samenwerking met aannemers en omgevingspartijen zoals gemeenten, bedrijven en omwonenden. Het invaren van een nieuwe of gerenoveerde brug vond in bijna alle gevallen in slechts 8 uur plaats.

Afronding
Zowel de renovatie van de Galecopperbrug als het project KARGO zijn binnen de gestelde planningen afgerond. Medio oktober vindt de laatste brugwissel plaats voor het project KARGO. Medio oktober zijn ook alle afrondende werkzaamheden van de Galecopperbrug gereed. De gerenoveerde of vervangen bruggen kunnen nu weer 30 tot 80 jaar mee.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Opgeknapte Galecopperbrug en 8 bruggen Amsterdam Rijnkanaal opgeleverd | Infrasite

Opgeknapte Galecopperbrug en 8 bruggen Amsterdam Rijnkanaal opgeleverd

Met de onthulling van het nieuwe naambord van de Galecopperbrug en het aanbrengen van het laatste stukje asfalt op de Jutphasebrug heeft minister Schultz van Haegen op 5 oktober 2015 de gereedkoming van 2 belangrijke infrastructuurprojecten in de regio Utrecht gemarkeerd. Het gaat om de renovatie van de Galecopperbrug en de afronding van 8 bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal. De Galecopperbrug is met ruim 200.000 voertuigen per dag de op één na drukste brug van Nederland.

Minister Schultz: “Met de renovatie en vervanging van de bruggen blijven de stad Utrecht, oost en westzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal en de regio ook in de toekomst goed bereikbaar over weg en water. Met het ophogen van de bruggen is er straks ook meer vervoer over water mogelijk en ontlasten we de wegen. Dit is goed voor de doorstroming van het verkeer in de regio en belangrijk voor de leefbaarheid.”

In 2011 is Rijkswaterstaat samen met aannemer KWS-Mercon gestart met het vervangen en renoveren van 8 stalen boogbruggen over in het Amsterdam-Rijnkanaal, het Lekkanaal en het Boven-IJ (project KARGO). De stalen boogbruggen stammen uit de periode 1934-1976. Sommige waren al meer dan 80 jaar oud. De bruggen hebben een opknapbeurt gehad of zijn helemaal vervangen. De gerenoveerde Jutphasebrug wordt medio oktober teruggeplaatst.

In 2013 is samen met aanneemcombinatie Galecom gestart met de renovatie van de Galecopperbrug. Er rijdt meer en zwaarder verkeer over dan in de jaren 70 was voorzien waardoor de brug versterkt moest worden. Op 13 september jl. was de brug weer in zijn geheel beschikbaar voor het verkeer.

Ophoging
De bruggen zijn, naast dat ze gerenoveerd en vervangen zijn, ook allemaal opgehoogd om in de toekomst schepen met een hogere lading over het Amsterdam-Rijnkanaal te laten varen. Dit kan de verkeersbelasting over de weg verminderen.

Samenwerking
Zowel bij de Galecopperbrug als bij het project KARGO is de hinder voor de omgeving, weggebruiker en scheepvaart beperkt gebleven. Door slim plannen en een goede samenwerking met aannemers en omgevingspartijen zoals gemeenten, bedrijven en omwonenden. Het invaren van een nieuwe of gerenoveerde brug vond in bijna alle gevallen in slechts 8 uur plaats.

Afronding
Zowel de renovatie van de Galecopperbrug als het project KARGO zijn binnen de gestelde planningen afgerond. Medio oktober vindt de laatste brugwissel plaats voor het project KARGO. Medio oktober zijn ook alle afrondende werkzaamheden van de Galecopperbrug gereed. De gerenoveerde of vervangen bruggen kunnen nu weer 30 tot 80 jaar mee.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat