Reconstructie N283 van start

Heijmans is gestart met het aanpassen van de N283 tussen Hank en Meeuwen. Over een lengte van 7 kilometer voorziet Heijmans de bestaande betonweg van een nieuwe asfaltlaag. Ook worden nieuwe parallelwegen en fietspaden aangelegd, evenals een rotonde ter hoogte van Hank. De reconstructie wordt gecombineerd met werkzaamheden in opdracht van Waterschap Rivierenland, waarvoor Heijmans onder andere een nieuwe rioolpersleiding en twee nieuwe duikers onder de N283 realiseert. Ook worden nieuwe sloten langs de provinciale weg gegraven. Heijmans is geselecteerd voor de opdracht op basis van de Econimisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

N283 veiliger
Heijmans voert het project uit in opdracht van provincie Noord-Brabant die als doel heeft om de N283 veiliger te maken voor doorgaand en kruisend verkeer. Op dit moment worden gas- en waterleidingen en elektriciteitskabels verlegd op het traject. Wanneer alles volgens planning verloopt, is het project medio juli 2016 gereed. Vervolgens zal Heijmans zorgdragen voor het planten van bomen en tot eind 2017 verantwoordelijk zijn voor groenonderhoud. Tijdens de uitvoering van het project krijgen weggebruikers te maken met tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingsroutes.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV