Start voorbereidende werkzaamheden voor verbreding A6 Almere

Rijkswaterstaat start medio augustus 2015 met de voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de A6 in het Almeerse Weerwatergebied. Op deze plek liggen kabels en leidingen voor drinkwater, riolering, gas en elektra die een belemmering vormen voor de weguitbreiding die hier in 2017 van start gaat.

Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere
Rijkswaterstaat verbreedt de A6 tussen de aansluitingen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost naar 4 rijstroken per rijrichting. De werkzaamheden aan de A6 maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Rijkswaterstaat is in 2014 al gestart met werkzaamheden aan het A6-tracé Muiderberg – Almere Havendreef. Vanaf 2017 volgt het gedeelte tussen de aansluitingen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost. De extra rijstroken op de A6 zorgen ervoor dat de doorstroming en bereikbaarheid van Almere verbetert. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot: ter hoogte van het Weerwater verlagen we de A6 naar maaiveldniveau en leggen we de op- en afritten verder uit elkaar. Hiermee maken we ruimte voor toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen van de gemeente Almere. Het werk aan de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost is klaar voor de start van de Floriade in 2022.

Eén contract voor alle kabel- en leidingwerkzaamheden
Uniek aan de verlegging van kabels en leidingen voor de A6 is dat Rijkswaterstaat één contract heeft gesloten in samenwerking met de netbeheerders Vitens en Liander, waterschap Zuiderzeeland en gemeente Almere. Het voordeel is dat de aannemer alle kabels en leidingen van een locatie tegelijkertijd verlegt waardoor de overlast voor omwonenden en weggebruikers tot een minimum beperkt wordt. De aannemerscombinatie A.Hak Infranet BV/Gebr. Reimert uit Almere is gecontracteerd voor de realisatie van de werkzaamheden.

Hinder voor de omgeving
De aannemer zorgt ervoor dat het verkeer op de A6 geen hinder zal ondervinden van de boringen. De bewoners en bedrijven in het Weerwatergebied zullen wel het nodige merken van de werkzaamheden. De aannemer streeft er naar tijdens de werkzaamheden slim om te springen met wegafzettingen en omleidingen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Het project A6 is het vierde project van de weguitbreiding SAA.

Deze film over de weguitbreiding A6 Almere geeft u een goed beeld van de plannen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat