Gekapte bomen wegverbreding A12 hergebruikt als natuurinrichting

Om ruimte te maken voor de wegverbreding van de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord is het noodzakelijk circa 9 hectare aan bomen en struiken te verwijderen. Begin dit jaar is een deel reeds gekapt. Tussen 15 juli en eind augustus vindt het tweede deel van de kap plaats, tussen toe- en afrit 24 (Wageningen) en knooppunt Grijsoord.

Rijkswaterstaat is verplicht om bomen, die bij de wegverbreding verloren gaan, te compenseren. Dit betekent dat voor de gekapte bomen weer nieuwe bomen worden geplant. Een deel van de gekapte bomen en wortelstronken wordt hergebruikt als natuurinrichting in de nabije omgeving. De stobben in het landschap worden bijvoorbeeld gelegd als huisvesting voor fauna. De overige gekapte bomen worden omgezet naar duurzame energie. Volgens de wet hoeft dit niet in de omgeving plaats te vinden. Rijkswaterstaat heeft hier wel voor gekozen en heeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland gevraagd op zoek te gaan naar geschikte locaties. In Veenendaal, in natuurgebied De Groene Grens wordt reeds een deel van de bomen gecompenseerd.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
Voor deze werkzaamheden is gewacht tot het einde van het broedseizoen. Bovendien is op deze locatie van het tracé nog niet eerder de noodzaak tot werken geweest. De kapwerkzaamheden vinden plaats tussen 15 juli en eind augustus 2015. De nachtelijke kapwerkzaamheden worden in augustus uitgevoerd en vinden plaats tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Dit in verband met de verkeersveiligheid op de A12 omdat het langs de A12 plaatsvindt. De overige kapwerkzaamheden vinden overdag plaats, zoveel mogelijk tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Rijkswaterstaat verbreedt samen met Heijmans de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen van 2×2 naar 2×3 rijstroken. Door de wegverbreding verbeteren de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van de regio en de verkeersveiligheid. Natuur is een speerpunt binnen het project. Eind 2016 is het werk gereed en kan het verkeer tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen gebruik maken van drie rijstroken.

Bekijk voor meer informatie de projectpagina A12: wegverbreding Veenendaal – Ede – Grijsoord

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Gekapte bomen wegverbreding A12 hergebruikt als natuurinrichting | Infrasite

Gekapte bomen wegverbreding A12 hergebruikt als natuurinrichting

Om ruimte te maken voor de wegverbreding van de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord is het noodzakelijk circa 9 hectare aan bomen en struiken te verwijderen. Begin dit jaar is een deel reeds gekapt. Tussen 15 juli en eind augustus vindt het tweede deel van de kap plaats, tussen toe- en afrit 24 (Wageningen) en knooppunt Grijsoord.

Rijkswaterstaat is verplicht om bomen, die bij de wegverbreding verloren gaan, te compenseren. Dit betekent dat voor de gekapte bomen weer nieuwe bomen worden geplant. Een deel van de gekapte bomen en wortelstronken wordt hergebruikt als natuurinrichting in de nabije omgeving. De stobben in het landschap worden bijvoorbeeld gelegd als huisvesting voor fauna. De overige gekapte bomen worden omgezet naar duurzame energie. Volgens de wet hoeft dit niet in de omgeving plaats te vinden. Rijkswaterstaat heeft hier wel voor gekozen en heeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland gevraagd op zoek te gaan naar geschikte locaties. In Veenendaal, in natuurgebied De Groene Grens wordt reeds een deel van de bomen gecompenseerd.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
Voor deze werkzaamheden is gewacht tot het einde van het broedseizoen. Bovendien is op deze locatie van het tracé nog niet eerder de noodzaak tot werken geweest. De kapwerkzaamheden vinden plaats tussen 15 juli en eind augustus 2015. De nachtelijke kapwerkzaamheden worden in augustus uitgevoerd en vinden plaats tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Dit in verband met de verkeersveiligheid op de A12 omdat het langs de A12 plaatsvindt. De overige kapwerkzaamheden vinden overdag plaats, zoveel mogelijk tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Rijkswaterstaat verbreedt samen met Heijmans de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen van 2×2 naar 2×3 rijstroken. Door de wegverbreding verbeteren de doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van de regio en de verkeersveiligheid. Natuur is een speerpunt binnen het project. Eind 2016 is het werk gereed en kan het verkeer tussen Ede en knooppunt Grijsoord in beide richtingen gebruik maken van drie rijstroken.

Bekijk voor meer informatie de projectpagina A12: wegverbreding Veenendaal – Ede – Grijsoord

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat