Coöperatieve mobiliteit volgens Siemens: kansen en keuzes

Foto: Siemens Nederland

In een coöperatief transportsysteem communiceren voertuigen met elkaar en met systemen langs de weg. Siemens vindt dit een nuttige en noodzakelijke aanvulling op aanverwante technologieën zoals automatisch (autonoom) rijden en connected systemen. In Europa vinden proefprojecten plaats met coöperatieve systemen. Er zijn diverse scenario’s denkbaar voor een grootschalige uitrol. Het meest waarschijnlijke scenario in Nederland is dat de wegbeheerders het voortouw nemen.

Veiligheid en privacy

De keuzes die Europa en Nederland moeten maken op weg naar een coöperatief vervoersysteem zijn organisatorisch van aard. Allereerst moeten veiligheid, authenticiteit en privacy gewaarborgd worden. Dit moet op Europees niveau gebeuren. Siemens acht de versleuteling van WiFi-p berichten zelf niet wenselijk. Wel belangrijk is de beveiliging van de berichten door ondertekening (op ITS-G5 niveau), om de herkomst te waarborgen. Voor privacy is het minimaal nodig dat het voertuig ID-geanonimiseerd wordt.

Europese standaards

Ook standaardisatie dient zo veel mogelijk op Europees niveau plaats te vinden. Waar mogelijk moeten reeds bestaande Europese standaarden worden gebruikt. Bij het ontwikkelen van nieuwe standaarden moet de focus liggen op standaarden voor de communicatieboodschap per dienst en koppelvlakken tussen de verschillende coöperatieve onderdelen.

Business cases

Wat verdienmodellen betreft, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen enerzijds de coöperatieve basisinfrastructuur en de daarop gebaseerde informatievoorziening en anderzijds de commerciële diensten en applicaties. De infrastructuur en diensten op het gebied van veiligheid en verkeer hebben een lange levensduur en vergen een forse investering. Daarentegen hebben commerciële diensten een kort cyclisch karakter. Siemens acht een combinatie van kritische veiligheidsfuncties en commerciële diensten heel goed mogelijk. Om de kans op een succesvolle implementatie en acceptatie te vergroten, is het raadzaam om de coöperatieve veiligheidsfuncties niet afhankelijk te maken van het commerciële succes, en omgekeerd.

Keuzes maken

De toekomst van coöperatieve mobiliteit wordt bepaald door een complex krachtenveld. Coördinatie en optimalisatie op systeemniveau blijft noodzakelijk om doorstroming en veiligheid te garanderen. Daarbij moeten nú gezamenlijke de juiste keuzes worden gemaakt op het gebied van veiligheid, standaardisatie en verdienmodellen.

Siemens Mobility heeft een uitgebreide visie gemaakt over dit onderwerp. Heeft u daarvoor belangstelling, klik dan hier.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Siemens Nederland N.V.