Geluidplan A2/A27 Everdingen – Lunetten ter inzage

Het geluidplan A2/A27 Everdingen- Lunetten ligt vanaf 23 juni 2015 ter inzage bij de betreffende gemeenten. De minister van Infrastructuur en Milieu had het geluidplan op 12 juni reeds vastgesteld. Van 23 juni tot en met 4 augustus 2015 kunnen belangstellenden het geluidplan inzien.

De geluidmaatregelen zijn nodig omdat uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidnorm werd overschreden na de aanleg in 2011 van de spits- en weefstroken op de A27 tussen Everdingen en Lunetten. Op het traject wordt op drie locaties tweelaags zeer open asfaltbeton aangelegd op beide rijbanen over een lengte van ruim vijf kilometer. Daarnaast worden voor enkele referentiepunten (gewijzigde) geluidproductieplafonds vastgesteld.

Ter inzage
Het geluidplan en onderliggende akoestisch onderzoek zijn van dinsdag 23 juni tot en met dinsdag 4 augustus 2015 te bekijken op de website van het Platform Participatie en liggen in die periode ter inzage op de volgende locaties:
Gemeente Houten, Onderdoor 25, Houten;
Gemeente Nieuwegein, Stadsplein 1, Nieuwegein;
Gemeente Utrecht, Stadsplateau 1, Utrecht;
Gemeente Vianen, Voorstraat 30, Vianen;
Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht;
Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Griffioenlaan 2, Utrecht;
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag.

Belanghebbenden kunnen van woensdag 24 juni tot en met dinsdag 4 augustus 2015 in beroep gaan bij de Raad van State tegen het geluidplan. Meer informatie is opgenomen in de kennisgeving in de Staatscourant en op de website van het Platform Participatie

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Utrecht