NDW Open Data Service uitgebreid met historische gegevens

Ook de historische gegevens van NDW zijn nu beschikbaar als open data. Het gaat om minuutgegevens van het aantal voertuigen (vaak onderverdeeld in voertuigcategorieën) dat één van de meetpunten passeert, de gemiddelde snelheid waarmee dat gebeurt en/of de gemiddelde reistijd die gemeten wordt tussen twee meetpunten. De historie gaat terug tot juli 2011. Geïnteresseerden kunnen de data vrij en zonder kosten hergebruiken in hun toepassingen. Op onze website staat de toegang tot de Open Data Service. Ook technische documentatie en voorbeeldbestanden kunt u hier vinden. De historische gegevens worden toegevoegd aan de NDW Open Data Service die vanaf september 2013 al een actuele dataservice biedt.

Open data beleid
De samenwerkende wegbeheerders binnen NDW hechten er groot belang aan om invulling te geven aan het open data beleid van de overheid. Door de historische gegevens als open data te ontsluiten, komt in één klap de historie van verkeersgegevens over 6.300 kilometer aan rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke hoofdwegen beschikbaar.

NDW Open Data Service
De historische gegevens in de Open Data Service zijn opvraagbaar als minuutgegevens in eenheden van een uur. De gegevens betreffen alle meetpunten in Nederland. Er kan bij het opvragen geen selectie naar locatie worden gemaakt. De output wordt als XML-bestand geleverd. Er is een limiet per aanvraag van maximaal één week aan data.

De historische gegevens worden toegevoegd aan de Open Data Service van NDW die al sinds september 2013 in de lucht is. De Open Data Service bestond tot nu toe uit een actuele dataservice. Dit zijn dezelfde gegevens, die nu als historische data beschikbaar komen, maar die als een constante stroom van minuutgegevens wordt aangeboden. Ook zijn in de actuele dataservice de zogenaamde statusgegevens opgenomen. Dit zijn gegevens over wegwerkzaamheden, filemeldingen, meldingen van ongevallen en incidenten en status (open/dicht) van bruggen. Deze statusgegevens komen echter niet als historische gegevens beschikbaar.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)

NDW Open Data Service uitgebreid met historische gegevens | Infrasite

NDW Open Data Service uitgebreid met historische gegevens

Ook de historische gegevens van NDW zijn nu beschikbaar als open data. Het gaat om minuutgegevens van het aantal voertuigen (vaak onderverdeeld in voertuigcategorieën) dat één van de meetpunten passeert, de gemiddelde snelheid waarmee dat gebeurt en/of de gemiddelde reistijd die gemeten wordt tussen twee meetpunten. De historie gaat terug tot juli 2011. Geïnteresseerden kunnen de data vrij en zonder kosten hergebruiken in hun toepassingen. Op onze website staat de toegang tot de Open Data Service. Ook technische documentatie en voorbeeldbestanden kunt u hier vinden. De historische gegevens worden toegevoegd aan de NDW Open Data Service die vanaf september 2013 al een actuele dataservice biedt.

Open data beleid
De samenwerkende wegbeheerders binnen NDW hechten er groot belang aan om invulling te geven aan het open data beleid van de overheid. Door de historische gegevens als open data te ontsluiten, komt in één klap de historie van verkeersgegevens over 6.300 kilometer aan rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke hoofdwegen beschikbaar.

NDW Open Data Service
De historische gegevens in de Open Data Service zijn opvraagbaar als minuutgegevens in eenheden van een uur. De gegevens betreffen alle meetpunten in Nederland. Er kan bij het opvragen geen selectie naar locatie worden gemaakt. De output wordt als XML-bestand geleverd. Er is een limiet per aanvraag van maximaal één week aan data.

De historische gegevens worden toegevoegd aan de Open Data Service van NDW die al sinds september 2013 in de lucht is. De Open Data Service bestond tot nu toe uit een actuele dataservice. Dit zijn dezelfde gegevens, die nu als historische data beschikbaar komen, maar die als een constante stroom van minuutgegevens wordt aangeboden. Ook zijn in de actuele dataservice de zogenaamde statusgegevens opgenomen. Dit zijn gegevens over wegwerkzaamheden, filemeldingen, meldingen van ongevallen en incidenten en status (open/dicht) van bruggen. Deze statusgegevens komen echter niet als historische gegevens beschikbaar.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)