Interview met Michel Boerrigter, Founder en Director Calendar42, over de toekomst in mobiliteit

Interview met Michel Boerrigter, Founder en Director Calendar42, over de toekomst in mobiliteit, Multimodale Reisinformatie, PlannerStack naar aanleiding van het congres Innovatieve Mobiliteitsconcepten op 26 maart 2015 in Rotterdam.

1. Wat is voor de komende vijf jaar de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van mobiliteit?

De komende jaren zullen we in Nederland de resultaten en effecten zien van wat onder andere de programma’s Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Connecting Mobility van Rijkswaterstaat als doelstelling hadden: het slimmer benutten van de bestaande infrastructuur en het bevorderen van slimme mobiliteit. Ja, er is en wordt in een publiekprivaat samenspel heel veel bruikbaars ontwikkeld. En ja, de sharing economy zal tegelijkertijd een grotere rol gaan spelen. Maar de belangrijkste ontwikkeling is de samenhangende inzet van oplossingen en informatie om reizigers die diensten te bieden waar zij echt op zitten te wachten. Iedereen wil slimme keuzes kunnen maken op basis van werkelijk relevante informatie en adviezen. In onze visie als Calendar42 zal relevant, op het gebied van mobiliteit, altijd synoniem zijn met tijd en plaats gerelateerde informatie, waarbij het hier en nu steeds bepalender gaat zijn. Bijvoorbeeld: op het moment dat je een dagje uit plant of naar een concert wilt gaan, maar ook in dagelijks woon-werk verkeer. We hebben behoefte aan écht betrouwbare, real-time informatie over vertragingen op de weg, de up-to-date beschikbaarheid van parkeervoorzieningen ter plaatse, de verwachte tijd die het je gaat kosten om er te komen en weer te vertrekken, je reistijd van deur tot deur. En daarbij goed inzicht krijgen in mogelijkheden en alternatieven; of dat nu de beschikbaarheid is van een laadpaal om je elektrische auto op te laden of van carpooling/ride sharing. Of de elektrische fiets en bij voorkeur waar je die goed en veilig kunt stallen. Of een combinatie van lopen of fietsen en openbaar vervoermiddelen. Maar ook wat je opties zijn als je minder valide bent of als je ergens woont waar een combinatie van auto en openbaar vervoer het enige realistische alternatief is. En uiteindelijk geloven we dat wij als Nederland alleen de ontwikkelingen niet bepalen. Wereldwijde ontwikkelingen – een voorbeeld is internationaal vliegen, met als voor- en natransport bijvoorbeeld de trein en ook de traditionele taxi of moderne varianten zoals Uber /Lyft- zijn mede bepalend voor hoe snel populaire diensten de mobiliteitsmarkt zullen veranderen.

2. Wat is de visie van Calendar42 op mobiliteit over 25 jaar? Hoe verplaatsen wij ons dan en wat hebben wij daarbij nodig?

Dat is een interessante vraag. Een manier om die te beantwoorden, is te kijken naar internationale vergezichten. Eén van de Europese doelstellingen op het gebied van mobiliteit is dat in 2050 – in 2040 moeten we dan toch al een eindje op weg zijn – 90% van de reizen binnen Europa binnen 4 uur van deur tot deur, dus inclusief voor- en natransport op welke manier dan ook, zullen kunnen plaatsvinden. Of we ons dan nog verplaatsen in grote vliegtuigen die vliegen op kerosine of bijvoorbeeld in kleinere, duurzaam geëxploiteerde airtaxi’s die ook binnen Nederland opereren, is mogelijk niet eens de meest relevante vraag. Kijk maar eens naar onze mobiliteit 25 jaar geleden: soms gaat het niet eens zo heel hard, want fiets, bus, tram, metro, trein, auto, carpoolen en het vliegtuig hadden we toen ook al. Relevanter is misschien dat we dan nog altijd overzichtelijke informatie over de beschikbaarheid van diensten zullen willen krijgen. Die informatie moet naadloos zijn afgestemd op waar we zijn en wanneer, en waar we naar toe gaan en hoe laat we daar willen zijn; op hoeveel we daar voor over hebben; op wat onze gewoonten en voorkeuren zijn. Zodat we als reiziger in alle opzichten zoveel mogelijk worden ontzorgd om zo voorspelbaar, zorgeloos en comfortabel mogelijk te kunnen reizen. Die toekomstvisie zijn wij vandaag al bezig te realiseren.

3. De techniek ontwikkelt zich en de behoefte van de klant verandert. Hoe verbind je de mogelijkheden van de techniek met de steeds veranderende wensen van de reiziger?

Ook dat is een goede vraag waaraan twee kanten zitten. Het klopt dat de wensen van de reiziger veranderen, maar waar dat informatievoorziening betreft, zien wij dat de individuele reiziger niet of nauwelijks bereid is te betalen voor diensten met toegevoegde waarde. Waar overigens, in de prijzen voor in elk geval het huidige openbaar vervoer, stilzwijgend wordt meebetaald voor de kwalitatief teleurstellende, weinig innovatieve, bestaande reisinformatie dienstverlening.

En het klopt ook dat de mogelijkheden van de techniek almaar toenemen, maar soms zonder dat de individuele reiziger dat zich in eerste instantie bewust is. Wat die ervan merkt, is dat er via bijvoorbeeld Google of een sexy app plotseling een dienst beschikbaar is die tijdelijk heel populair kan zijn. En ‘gratis’ bovendien; je hoeft er alleen maar je persoonlijke data voor prijs te geven. Echt duurzame toegevoegde waarde zit hem in onze visie in slimme functionaliteit, die geïntegreerd met andere tijd en plaatsgebonden functies beschikbaar is zodat je ‘je ziel er niet voor hoeft te verkopen’.

Bij Calendar42 verbinden wij de mogelijkheden van de techniek met de wensen van eindgebruikers op dit moment nog steeds vooral door allereerst waarde te genereren voor hun werkgevers. De business case zit hem overal nog altijd in het slimmer, effectiever en efficiënter ad hoc kunnen inplannen van bezoeken, afspraken, resources en mensen. En in het met zo min mogelijk handelingen en foutkansen monitoren, administreren en verwerken van alles dat daarmee samenhangt; urenregistratie, kilometerregistratie, reistijdoptimalisatie, parkeerkosten, enz.. Mobiliteitsbeleid en het daarmee faciliteren van de work-life balance van medewerkers, merken wij, zijn voor de meeste werkgevers nog steeds geen primaire zorg. Ondanks alle congestie en verliesuren. Maar dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Wij nemen verbetering van de mobiliteit graag mee als spin-off van andere business waarde die we organisaties helpen realiseren.

4. Calendar42 heeft op 5 februari 2015 aangekondigd Toogethr, een toonaangevende dienst op het gebied van carpoolen & rideshare, over te nemen. Hoe ziet voor Calendar42 de ultieme oplossing in Multimodale Reisinformatie er uit?

‘De Ultieme Oplossing In Multimodale Reisinformatie’! Dat is een killer app natuurlijk, zal iedereen je vertellen! (lacht) Maar zonder gekheid: op welke manier we dit ook vorm geven (op je smart phone, watch, glasses of hololens) het zal er wat ons betreft altijd op neerkomen dat we reizigers functionaliteit bieden en overzicht over al hun relevante opties en alternatieven voor mobiliteit, gerelateerd aan ‘hoe hun dag eruit ziet’. Zelf reis ik bijvoorbeeld graag met het openbaar vervoer op het moment dat ik moet werken of wat stukken moet doorlezen, maar pak ik een (deel) auto wanneer ik vooral wat belletjes moet afhandelen. En daar wil ik graag op een gebruiksvriendelijke manier, location based, context aware en naadloos aansluitend bij de intentie die besloten ligt in mijn voorkeuren en planning in worden ondersteund. En met inbegrip van informatie over o.a. prijzen (en bv. ticketing), CO2-waarden en tijdsbeslag van de verschillende opties en de mogelijkheid om die zo objectief mogelijk te vergelijken. Echt multimodaal betekent in die zin alles: de beschikbaarheid van laadpalen voor je e-auto, de beschikbaarheid van veilige stallingsopties voor je fiets of e-bike, veilige fietsroutes voor je kinderen, carpoolen en ride sharen, car sharen, bus/tram/metro, veerdiensten, trein, optimale reistijden om met de auto te reizen, enz.. Alles dat jij als een optie ziet, alles dat voor jou relevant is.

5. Waar liggen de kansen voor bedrijven in de constant veranderende mobiliteitsector en hoe kun je deze kansen pakken?

Dit is misschien een beetje een open deur: de kansen liggen in het kunnen vertalen van de technologie die beschikbaar komt naar de (latente) wensen van reizigers. Die technologie moet soms nog worden ontwikkeld, zoals in het geval van de ‘motor’ onder onze reisinformatie, die wij binnen het samenwerkingsverband Plannerstack met een aantal andere partijen realiseerden in de vorm van de OpenTripPlanner API (inclusief trip monitoring ofwel ‘information follow me’). Het uitgangspunt was in dat geval open data, open source en open kennisdeling in een open community. We delen de visie dat echt structurele innovatie alleen mogelijk is op basis van samenwerking en dus ook niet achter gesloten deuren moet plaats vinden. Elkaar uitdagen en samen de lat steeds hoger leggen, in plaats van het wiel op diverse plaatsen steeds opnieuw uitvinden. In onze visie is dat, zeker voor de mobiliteitssector waar het moeilijk blijft om business cases te vinden zonder op zijn minst publiekprivate samenwerking, de snelste en meest duurzame weg naar innovatie. Maak wat je zelf te bieden hebt, het liefst open, beschikbaar en krijg daar de slimme oplossingen die anderen hebben ontwikkeld voor terug. De grootste kans ligt in samen de mobiliteitsinformatieketen steeds rijker maken en daar zelf slimme toepassingen op ontwikkelen, gericht op eindgebruikers.

6. De stichting Plannerstack, waarvan je voorzitter bent, heeft als voornaamste doel het bevorderen van de toegang tot reisinformatie en/of -planning voor alle geïnteresseerde partijen. Daarnaast investeren Stichting OpenGeo, Plannerstack & ACC ICT met NDOV vanaf september 2014 in voorgoed open stellen van OV-reisinfo. Wat zijn de voornaamste struikelblokken voor het bereiken van robuuste OV-reisinformatie? Hoe kunnen die worden opgelost?

Stap 1 is nog altijd het compleet krijgen van de actuele situatie in het OV aanbod in Nederland. Ook nu nog, anderhalf jaar nadat we elkaar hierover ook al spraken, zijn er vervoerders die hun data niet of niet correct en rechtstreeks beschikbaar stellen – om van prijsinformatie die nodig is om eerlijke vergelijkingen te kunnen maken nog maar te zwijgen.

Stap 2 is ook onveranderd: er met elkaar voor zorgen dat de kwaliteit van de data en de betrouwbaarheid van de levering daarvan structureel worden verbeterd. Wij geloven daarbij in ‘aanpakken bij de bron’, maar wel met actieve betrokkenheid van de hele keten: van reiziger, via dienstaanbieder, data aggregator, dataloket, vervoerder en wegbeheerder tot de opdrachtgever, op een constructieve en degelijke manier samenwerken in dit proces. Vaak ligt aan problemen bijvoorbeeld nog steeds een noodzaak tot verdere professionalisering van operationele en IT-beheerprocessen bij vervoerders ten grondslag. Maar zonder directe en gerichte feedback vanuit de keten op wat je levert, is het natuurlijk moeilijk om vast te stellen wat je beter moet doen.

Op dit moment is het bijvoorbeeld ook nog steeds zo dat, doordat de openbaar vervoerders in hun gezamenlijke shared service center een zogenoemd ‘single point of failure’ hebben gecreëerd, de levering van, ook actuele, data er door technische oorzaken soms zomaar een dag of dagen gedeeltelijk (1 of meer vervoerders) of geheel (alle vervoerders) uit kan liggen. De meeste openbaar vervoerders leveren hun data nog steeds uitsluitend via dat shared service center, dus als mobiliteits(informatie)sector kunnen wij nergens anders terecht. En daarmee staat de kwaliteit van onze informatievoorziening aan reizigers nog steeds vrijwel dagelijks onder druk. Terwijl partners binnen Plannerstack al jaren klaar staan om de bewuste open data rechtstreeks van vervoerders af te nemen, te normaliseren en standaardiseren en dit aan te bieden als basis voor de hoogwaardige dienstverlening die we allemaal graag willen realiseren. Je zou zeggen dat dat gemakkelijk is op te lossen, bijvoorbeeld door de opdrachtgevers die concessies verlenen en daarvoor de voorwaarden stellen. Daar strijden wij dus ook voor. Maar we richten ons er vooral op om partijen bij elkaar te brengen die door dingen te doen, in concrete projecten, zelf innovaties vorm geven.

Een actueel overzicht betreffende alle informatie rondom Plannerstack is beschikbaar op www.plannerstack.org. En lees ook eens ons blog over open data, dat heeft nog niets aan actualiteit verloren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite

Interview met Michel Boerrigter, Founder en Director Calendar42, over de toekomst in mobiliteit | Infrasite

Interview met Michel Boerrigter, Founder en Director Calendar42, over de toekomst in mobiliteit

Interview met Michel Boerrigter, Founder en Director Calendar42, over de toekomst in mobiliteit, Multimodale Reisinformatie, PlannerStack naar aanleiding van het congres Innovatieve Mobiliteitsconcepten op 26 maart 2015 in Rotterdam.

1. Wat is voor de komende vijf jaar de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van mobiliteit?

De komende jaren zullen we in Nederland de resultaten en effecten zien van wat onder andere de programma’s Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Connecting Mobility van Rijkswaterstaat als doelstelling hadden: het slimmer benutten van de bestaande infrastructuur en het bevorderen van slimme mobiliteit. Ja, er is en wordt in een publiekprivaat samenspel heel veel bruikbaars ontwikkeld. En ja, de sharing economy zal tegelijkertijd een grotere rol gaan spelen. Maar de belangrijkste ontwikkeling is de samenhangende inzet van oplossingen en informatie om reizigers die diensten te bieden waar zij echt op zitten te wachten. Iedereen wil slimme keuzes kunnen maken op basis van werkelijk relevante informatie en adviezen. In onze visie als Calendar42 zal relevant, op het gebied van mobiliteit, altijd synoniem zijn met tijd en plaats gerelateerde informatie, waarbij het hier en nu steeds bepalender gaat zijn. Bijvoorbeeld: op het moment dat je een dagje uit plant of naar een concert wilt gaan, maar ook in dagelijks woon-werk verkeer. We hebben behoefte aan écht betrouwbare, real-time informatie over vertragingen op de weg, de up-to-date beschikbaarheid van parkeervoorzieningen ter plaatse, de verwachte tijd die het je gaat kosten om er te komen en weer te vertrekken, je reistijd van deur tot deur. En daarbij goed inzicht krijgen in mogelijkheden en alternatieven; of dat nu de beschikbaarheid is van een laadpaal om je elektrische auto op te laden of van carpooling/ride sharing. Of de elektrische fiets en bij voorkeur waar je die goed en veilig kunt stallen. Of een combinatie van lopen of fietsen en openbaar vervoermiddelen. Maar ook wat je opties zijn als je minder valide bent of als je ergens woont waar een combinatie van auto en openbaar vervoer het enige realistische alternatief is. En uiteindelijk geloven we dat wij als Nederland alleen de ontwikkelingen niet bepalen. Wereldwijde ontwikkelingen – een voorbeeld is internationaal vliegen, met als voor- en natransport bijvoorbeeld de trein en ook de traditionele taxi of moderne varianten zoals Uber /Lyft- zijn mede bepalend voor hoe snel populaire diensten de mobiliteitsmarkt zullen veranderen.

2. Wat is de visie van Calendar42 op mobiliteit over 25 jaar? Hoe verplaatsen wij ons dan en wat hebben wij daarbij nodig?

Dat is een interessante vraag. Een manier om die te beantwoorden, is te kijken naar internationale vergezichten. Eén van de Europese doelstellingen op het gebied van mobiliteit is dat in 2050 – in 2040 moeten we dan toch al een eindje op weg zijn – 90% van de reizen binnen Europa binnen 4 uur van deur tot deur, dus inclusief voor- en natransport op welke manier dan ook, zullen kunnen plaatsvinden. Of we ons dan nog verplaatsen in grote vliegtuigen die vliegen op kerosine of bijvoorbeeld in kleinere, duurzaam geëxploiteerde airtaxi’s die ook binnen Nederland opereren, is mogelijk niet eens de meest relevante vraag. Kijk maar eens naar onze mobiliteit 25 jaar geleden: soms gaat het niet eens zo heel hard, want fiets, bus, tram, metro, trein, auto, carpoolen en het vliegtuig hadden we toen ook al. Relevanter is misschien dat we dan nog altijd overzichtelijke informatie over de beschikbaarheid van diensten zullen willen krijgen. Die informatie moet naadloos zijn afgestemd op waar we zijn en wanneer, en waar we naar toe gaan en hoe laat we daar willen zijn; op hoeveel we daar voor over hebben; op wat onze gewoonten en voorkeuren zijn. Zodat we als reiziger in alle opzichten zoveel mogelijk worden ontzorgd om zo voorspelbaar, zorgeloos en comfortabel mogelijk te kunnen reizen. Die toekomstvisie zijn wij vandaag al bezig te realiseren.

3. De techniek ontwikkelt zich en de behoefte van de klant verandert. Hoe verbind je de mogelijkheden van de techniek met de steeds veranderende wensen van de reiziger?

Ook dat is een goede vraag waaraan twee kanten zitten. Het klopt dat de wensen van de reiziger veranderen, maar waar dat informatievoorziening betreft, zien wij dat de individuele reiziger niet of nauwelijks bereid is te betalen voor diensten met toegevoegde waarde. Waar overigens, in de prijzen voor in elk geval het huidige openbaar vervoer, stilzwijgend wordt meebetaald voor de kwalitatief teleurstellende, weinig innovatieve, bestaande reisinformatie dienstverlening.

En het klopt ook dat de mogelijkheden van de techniek almaar toenemen, maar soms zonder dat de individuele reiziger dat zich in eerste instantie bewust is. Wat die ervan merkt, is dat er via bijvoorbeeld Google of een sexy app plotseling een dienst beschikbaar is die tijdelijk heel populair kan zijn. En ‘gratis’ bovendien; je hoeft er alleen maar je persoonlijke data voor prijs te geven. Echt duurzame toegevoegde waarde zit hem in onze visie in slimme functionaliteit, die geïntegreerd met andere tijd en plaatsgebonden functies beschikbaar is zodat je ‘je ziel er niet voor hoeft te verkopen’.

Bij Calendar42 verbinden wij de mogelijkheden van de techniek met de wensen van eindgebruikers op dit moment nog steeds vooral door allereerst waarde te genereren voor hun werkgevers. De business case zit hem overal nog altijd in het slimmer, effectiever en efficiënter ad hoc kunnen inplannen van bezoeken, afspraken, resources en mensen. En in het met zo min mogelijk handelingen en foutkansen monitoren, administreren en verwerken van alles dat daarmee samenhangt; urenregistratie, kilometerregistratie, reistijdoptimalisatie, parkeerkosten, enz.. Mobiliteitsbeleid en het daarmee faciliteren van de work-life balance van medewerkers, merken wij, zijn voor de meeste werkgevers nog steeds geen primaire zorg. Ondanks alle congestie en verliesuren. Maar dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Wij nemen verbetering van de mobiliteit graag mee als spin-off van andere business waarde die we organisaties helpen realiseren.

4. Calendar42 heeft op 5 februari 2015 aangekondigd Toogethr, een toonaangevende dienst op het gebied van carpoolen & rideshare, over te nemen. Hoe ziet voor Calendar42 de ultieme oplossing in Multimodale Reisinformatie er uit?

‘De Ultieme Oplossing In Multimodale Reisinformatie’! Dat is een killer app natuurlijk, zal iedereen je vertellen! (lacht) Maar zonder gekheid: op welke manier we dit ook vorm geven (op je smart phone, watch, glasses of hololens) het zal er wat ons betreft altijd op neerkomen dat we reizigers functionaliteit bieden en overzicht over al hun relevante opties en alternatieven voor mobiliteit, gerelateerd aan ‘hoe hun dag eruit ziet’. Zelf reis ik bijvoorbeeld graag met het openbaar vervoer op het moment dat ik moet werken of wat stukken moet doorlezen, maar pak ik een (deel) auto wanneer ik vooral wat belletjes moet afhandelen. En daar wil ik graag op een gebruiksvriendelijke manier, location based, context aware en naadloos aansluitend bij de intentie die besloten ligt in mijn voorkeuren en planning in worden ondersteund. En met inbegrip van informatie over o.a. prijzen (en bv. ticketing), CO2-waarden en tijdsbeslag van de verschillende opties en de mogelijkheid om die zo objectief mogelijk te vergelijken. Echt multimodaal betekent in die zin alles: de beschikbaarheid van laadpalen voor je e-auto, de beschikbaarheid van veilige stallingsopties voor je fiets of e-bike, veilige fietsroutes voor je kinderen, carpoolen en ride sharen, car sharen, bus/tram/metro, veerdiensten, trein, optimale reistijden om met de auto te reizen, enz.. Alles dat jij als een optie ziet, alles dat voor jou relevant is.

5. Waar liggen de kansen voor bedrijven in de constant veranderende mobiliteitsector en hoe kun je deze kansen pakken?

Dit is misschien een beetje een open deur: de kansen liggen in het kunnen vertalen van de technologie die beschikbaar komt naar de (latente) wensen van reizigers. Die technologie moet soms nog worden ontwikkeld, zoals in het geval van de ‘motor’ onder onze reisinformatie, die wij binnen het samenwerkingsverband Plannerstack met een aantal andere partijen realiseerden in de vorm van de OpenTripPlanner API (inclusief trip monitoring ofwel ‘information follow me’). Het uitgangspunt was in dat geval open data, open source en open kennisdeling in een open community. We delen de visie dat echt structurele innovatie alleen mogelijk is op basis van samenwerking en dus ook niet achter gesloten deuren moet plaats vinden. Elkaar uitdagen en samen de lat steeds hoger leggen, in plaats van het wiel op diverse plaatsen steeds opnieuw uitvinden. In onze visie is dat, zeker voor de mobiliteitssector waar het moeilijk blijft om business cases te vinden zonder op zijn minst publiekprivate samenwerking, de snelste en meest duurzame weg naar innovatie. Maak wat je zelf te bieden hebt, het liefst open, beschikbaar en krijg daar de slimme oplossingen die anderen hebben ontwikkeld voor terug. De grootste kans ligt in samen de mobiliteitsinformatieketen steeds rijker maken en daar zelf slimme toepassingen op ontwikkelen, gericht op eindgebruikers.

6. De stichting Plannerstack, waarvan je voorzitter bent, heeft als voornaamste doel het bevorderen van de toegang tot reisinformatie en/of -planning voor alle geïnteresseerde partijen. Daarnaast investeren Stichting OpenGeo, Plannerstack & ACC ICT met NDOV vanaf september 2014 in voorgoed open stellen van OV-reisinfo. Wat zijn de voornaamste struikelblokken voor het bereiken van robuuste OV-reisinformatie? Hoe kunnen die worden opgelost?

Stap 1 is nog altijd het compleet krijgen van de actuele situatie in het OV aanbod in Nederland. Ook nu nog, anderhalf jaar nadat we elkaar hierover ook al spraken, zijn er vervoerders die hun data niet of niet correct en rechtstreeks beschikbaar stellen – om van prijsinformatie die nodig is om eerlijke vergelijkingen te kunnen maken nog maar te zwijgen.

Stap 2 is ook onveranderd: er met elkaar voor zorgen dat de kwaliteit van de data en de betrouwbaarheid van de levering daarvan structureel worden verbeterd. Wij geloven daarbij in ‘aanpakken bij de bron’, maar wel met actieve betrokkenheid van de hele keten: van reiziger, via dienstaanbieder, data aggregator, dataloket, vervoerder en wegbeheerder tot de opdrachtgever, op een constructieve en degelijke manier samenwerken in dit proces. Vaak ligt aan problemen bijvoorbeeld nog steeds een noodzaak tot verdere professionalisering van operationele en IT-beheerprocessen bij vervoerders ten grondslag. Maar zonder directe en gerichte feedback vanuit de keten op wat je levert, is het natuurlijk moeilijk om vast te stellen wat je beter moet doen.

Op dit moment is het bijvoorbeeld ook nog steeds zo dat, doordat de openbaar vervoerders in hun gezamenlijke shared service center een zogenoemd ‘single point of failure’ hebben gecreëerd, de levering van, ook actuele, data er door technische oorzaken soms zomaar een dag of dagen gedeeltelijk (1 of meer vervoerders) of geheel (alle vervoerders) uit kan liggen. De meeste openbaar vervoerders leveren hun data nog steeds uitsluitend via dat shared service center, dus als mobiliteits(informatie)sector kunnen wij nergens anders terecht. En daarmee staat de kwaliteit van onze informatievoorziening aan reizigers nog steeds vrijwel dagelijks onder druk. Terwijl partners binnen Plannerstack al jaren klaar staan om de bewuste open data rechtstreeks van vervoerders af te nemen, te normaliseren en standaardiseren en dit aan te bieden als basis voor de hoogwaardige dienstverlening die we allemaal graag willen realiseren. Je zou zeggen dat dat gemakkelijk is op te lossen, bijvoorbeeld door de opdrachtgevers die concessies verlenen en daarvoor de voorwaarden stellen. Daar strijden wij dus ook voor. Maar we richten ons er vooral op om partijen bij elkaar te brengen die door dingen te doen, in concrete projecten, zelf innovaties vorm geven.

Een actueel overzicht betreffende alle informatie rondom Plannerstack is beschikbaar op www.plannerstack.org. En lees ook eens ons blog over open data, dat heeft nog niets aan actualiteit verloren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Chequita Ketelaar-Damen, Hoofdredacteur Infrasite