Project Spookfiles A58 van start

Betere verkeersdoorstroming op de A58. Dat is het doel van het project Spookfiles A58. Vanaf 28 februari 2015 krijgen de eerste 3.000 mensen die regelmatig op de A58 rijden een uitnodiging om mee te doen met het project. In de periode tot half april ontvangen nog eens zo’n 50.000 mensen deze uitnodiging. De A58 tussen Tilburg en Eindhoven wordt daarmee een groot praktijklab.

Spookfile-apps
Weggebruikers op de A58 worden uitgenodigd om een spookfile-app van FlowPatrol, SmartCAR of ZOOF op hun smartphone te zetten en deze te gebruiken tijdens hun ritten op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven. Deze app geeft continu snelheidsadvies. Door dit advies op te volgen, kan men gemakkelijker doorrijden en zo meehelpen om het aantal spookfiles te verminderen.

Spookfiles
De A58 staat bekend om zijn spookfiles. Hierbij staat het verkeer stil, zonder dat er werkelijk iets aan de hand lijkt te zijn. Of het rijdt met steeds wisselende snelheden, al remmend en optrekkend. De spookfile-apps moeten helpen deze files tegen te gaan. Dit is mogelijk als minstens 2% van de weggebruikers de adviezen van de apps opvolgt. Voor de A58 komt dit neer op zo’n 1500 mensen per dag.

De spookfiledienst is een nieuw product. Het aantal deelnemers moet dan ook nog flink groeien om de apps in praktijk te testen en zo het aantal files daadwerkelijk te verminderen. De apps worden op basis van de gegevens nog verder ontwikkeld en uitgebreid. Deelnemers van het eerste uur nemen deel aan een belangrijke testfase. Door de app te gebruiken, helpen ze mee om de technieken te verbeteren en uit te breiden. Zelf merken zij in eerste instantie vooral dat ze gelijkmatiger over de A58 kunnen rijden. De verwachting is dat zij na de zomer ook effecten in het verkeer merken.

Meedoen
In de periode tot half april ontvangen nog meer mensen een uitnodiging om een spookfile-app te downloaden. Mensen die regelmatig over de A58 rijden en niet willen wachten op een uitnodiging, kunnen uiteraard al direct deelnemen. De spookfilediensten van FlowPatrol, SmartCAR en ZOOF zijn gratis beschikbaar in de app stores.

Samenwerking overheid en bedrijfsleven
Spookfiles A58 is een samenwerkingsproject van provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Stadsregio Eindhoven en diverse marktpartijen en kennisinstellingen. Het is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bij het project ontwikkelen bedrijven, overheid en kennisinstellingen spookfile-apps, gebaseerd op innovatieve Talking Traffic-technieken. Talking Traffic is de verzamelnaam voor slimme technieken om voertuigen met elkaar en de weg te laten communiceren. Ze kunnen zo samenwerken om onder andere filevorming te verminderen.

Het project op de A58 wordt nauwlettend gevolgd in andere delen van Nederland en Europa. Immers, als men op de A58 op deze manier spookfiles tegen kan gaan, kunnen de diensten ook elders verder uitgerold en uitgebreid worden. De A58 maakt ook onderdeel uit van de Coöperatieve ITS Corridor. Deze corridor loopt van Nederland, via Duitsland naar Oostenrijk. De drie landen werken binnen deze corridor gezamenlijk aan slimme technieken die de verkeersdoorstroming bevorderen. De partners van het project Spookfiles maken een basis waarop andere diensten en systemen verder kunnen ontwikkelen.

Meer informatie over het project, spookfiles en Talking Traffic vindt u op spookfiles.nl

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat