Strengere geluidsnorm langs de A27 bij Voordorp

Bewoners van de Utrechtse wijk Voordorp en de aangrenzende Voordorpsedijk kunnen in de toekomst rekenen op meer bescherming tegen geluidsoverlast. Vorig jaar zorgden de gemeente, provincie Utrecht en Rijkswaterstaat voor stiller asfalt op de A27 om de geluidsoverlast te verminderen. Nu is ook de bijbehorende geluidsnorm voor dit deel van de A27, afhankelijk van de locatie met maximaal 3 decibel verlaagd. Dat betekent dat bij toekomstige werkzaamheden de strengere norm wordt gehanteerd.

Gemeente, provincie en Rijkswaterstaat maakten in 2013 de afspraak om door toepassing van een dubbele laag ZOAB de geluidsproductie op dit deel van de A27 te verlagen. ZOAB staat voor Zeer Open Asfaltbeton en wordt ook wel fluisterasfalt genoemd. Het geluid van overrijdende auto’s is op dit asfalt een stuk minder. Dit komt omdat er in totaal meer holle ruimte zit in het asfalt waar het geluid in wordt opgevangen. Bij een dubbele laag van dit asfalt is het effect nog groter.

Het officiële besluit om de geluidsnorm voor dit deel van de A27 te verlagen is samen met achterliggende informatie te vinden via het Bureau Sanering Verkeerslawaai Tegen het besluit kan tot 15 januari 2015 bezwaar worden gemaakt.

Kijk ook op de pagina A27/A12: aanpassing Ring Utrecht

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat