NDW verkent de wereld van FCD en datafusie op 7 oktober

Op 7 oktober 2014 wordt bij NDW in Utrecht (Rijkswaterstaat gebouw Westraven) een symposium georganiseerd ter afsluiting van de Pilot Datafusie die NDW in samenwerking met DITCM en deelnemende teams uitgevoerd heeft.

In de pilot zijn floating car data (FCD) gecombineerd met lusdata door middel van datafusie om de mogelijkheden te verkennen die deze nieuwe vorm van gegevensinwinning kan bieden. In de pilot is met name gekeken of FCD een bijdrage kan leveren aan de vervanging van lusdata en hiermee kostenbesparingen te realiseren zijn.

Drie enthousiaste teams bestaande uit 12 bedrijven hebben deelgenomen aan de pilot, die in de sfeer van open innovatie onder begeleiding van DITCM heeft plaatsgevonden.

Tijdens het symposium zullen onder andere de conclusies uit de pilot worden gepresenteerd door de teams en krijgen bezoekers de gelegenheid om vragen te stellen.

Het programma van het symposium is als volgt:

9:00 Ontvangst

9:30 Opening Symposium door Olaf Vroom (NDW)

9:45 Presentaties door de deelnemende teams:

           Team ARS T&TT en Here

           Team Be-Mobile, Goudappel Coffeng, MAPtm en VORtech

           Team CGI, TU Delft, Accenture, HP, Grontmij, SAS en Tomtom

10:45 Pauze

11:15 Paneldiscussie met teams en experts over de toekomst van datafusie

           Met vertegenwoordigers van de teams, Bjorn Heiligers (TNO) en Marit de Jong (Connecting Mobility)

12:00 Afsluiting

U kunt zich voor het symposium aanmelden door een email te sturen naar info@ndw.nu. Deelname is gratis

Klik hier voor meer informatie over de opzet van de pilot.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)