Nieuwe route Haarlem – Schiphol

Rijkswaterstaat werkt aan de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. In verband met deze werkzaamheden wordt de huidige verbindingsboog tussen de A9 (vanuit Haarlem) en A4 (richting Schiphol/Den Haag) in knooppunt Badhoevedorp definitief gesloten. De komende twee jaar maakt het verkeer vanuit Haarlem/Alkmaar naar Schiphol gebruik van een nieuwe route over de A5.

Route Haarlem – Schiphol / Den Haag

Vanaf vrijdag 3 oktober neemt het verkeer vanuit Haarlem/Alkmaar op de A9 bij knooppunt Raasdorp de verbinding naar de A5. Bij knooppunt de Hoek vervolgt het verkeer de route via de A4 richting Den Haag. Het verkeer richting Schiphol keert bij de aansluiting Hoofddorp-zuid (afrit 3a) en rijdt vervolgens via de vaste bewegwijzering naar Schiphol.

De aannemer heeft vooraankondigingsborden geplaatst met de gewijzigde route richting Schiphol/Den Haag. Ook de bewegwijzering wordt aangepast, zodat weggebruikers over de nieuwe route worden geleid.

De nieuwe route is afgestemd met de regionale partners van Rijkswaterstaat en met de nood- en hulpdiensten. De nieuwe route van Haarlem/Alkmaar naar Schiphol is ongeveer twee jaar in gebruik. Na deze periode wordt de nieuwe verbindingsboog A9 Haarlem – A4 Schiphol opengesteld. Deze nieuwe verbindingsboog is onderdeel van het project Omlegging A9 Badhoevedorp.

Aanpassen verbindingsboog A9 – A5

Voorafgaand aan het openstellen van de nieuwe route voert de aannemer in de periode van maandag 29 september tot en met donderdag 2 oktober wegaanpassingen uit op de verbindingsboog A9 Haarlem – A5 Den Haag. De aannemer past onder andere de bewegwijzering en het aantal rijstroken aan. Tijdens deze wegaanpassingen blijft de verbindingsboog geopend voor verkeer.

Omlegging A9 Badhoevedorp

De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf 2018 niet meer dwars door Badhoevedorp, maar komt ten zuiden om het dorp heen te liggen. Met de omlegging van de A9 zorgen Rijkswaterstaat en de regionale overheden voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Badhoevedorp en een betere doorstroming op de A9 waardoor Schiphol en de regio Amsterdam beter bereikbaar worden. 


Rijkswaterstaat is opdrachtgever van de omlegging A9 Badhoevedorp. Het ontwerp van de omlegging is ontwikkeld met en medegefinancierd door provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en Schiphol Group. Aannemer Combinatie BadhoeverBogen voert de werkzaamheden uit.

Meer informatie

Voor meer informatie kunnen weggebruikers kijken op vanAnaarBeter. Met vragen, klachten of opmerkingen kunnen zij terecht bij de gratis informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002, zeven dagen per week bereikbaar tussen 06.00 uur en 22.30 uur.

Bekijk ook de kaart met de alternatieve route Haarlem – Schiphol (PDF, 800.5 kB).

_________________

Redactie Infrasite:

Zie ook de projectpagina over dit project op Infrasite Projecten!

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat