VolkerWessels: Gehele openbare ruimte voor gemeenten beheren & onderhouden

VolkerWessels lanceert een nieuw initiatief voor samenwerking met gemeenten. Raad van Bestuur lid Henri van der Kamp noemt het concept revolutionair: ‘Het gaat over wegen, riolering, groen en verlichting. Niet langer wordt gekeken naar specifieke werkzaamheden en bijbehorende kosten. Op basis van meerjarige prestatieafspraken wordt al het beheer en onderhoud voor de totale openbare ruimte uit handen genomen, waarbij we een betere kwaliteit tegen een lagere prijs kunnen garanderen en we gemeenten in staat stellen daadwerkelijk hun regierol te vervullen.’

Het concept is ontwikkeld door dochteronderneming de M.J. Oomen Groep, mede op basis van een veertigtal interviews met wethouders, gemeentesecretarissen en afdelingshoofden van gemeenten. Op dit moment biedt de M.J. Oomen Groep gemeenten al aan om het onderhoud en beheer van de hele (afval)waterketen uit handen te nemen. De prestaties van deze keten worden daarbij gegarandeerd. ‘In samenwerking met andere VolkerWessels ondernemingen zetten we nu de stap naar prestatiegericht beheer en onderhoud van de volledige openbare ruimte’, aldus Peter van der Wee, algemeen directeur van de M.J. Oomen Groep.

Prima antwoord

Het concept sluit goed aan bij de wens van gemeenten. Van der Wee: ‘Uit ons onderzoek blijkt dat gemeenten steeds meer taken moeten uitvoeren, maar met minder mensen en een dalend budget. De kwaliteit van de openbare ruimte komt hiermee onder druk. Om deze uitdaging het hoofd te bieden is vernieuwend denken het devies, waarbij het samenwerken in netwerken van bedrijven, overheden en burgers steeds belangrijker wordt. Onze aanpak op basis van prestatieafspraken past daar prima in en stimuleert innovatie maximaal.’ De gemeente Haarlem heeft onlangs al een concrete uitvraag gedaan voor het volledige vierjarige resultaatgericht dagelijks onderhoud van de domeinen ‘riolering en grondwater’, ‘kunstwerken en oevers’, ‘openbare verlichting’ en ‘verhardingen, asfaltherstel en markering’.

Het prestatiegericht meerjarig beheer en onderhoud van de openbare ruimte komt voort uit een visieontwikkelingstraject binnen de M.J. Oomen Groep. Centrale gedachte daarbinnen is de ontwikkeling van een op cradle2cradle principes gebaseerde ‘eco-effectieve woonwijk’. ‘Dit is de eerste stap op weg daar naar toe’, aldus Van der Wee.

Over VolkerWessels

VolkerWessels is een Nederlands concern met een decentraal model en zo’n 120 ondernemingen. We zijn actief in drie gebieden: Nederland, Verenigd Koninkrijk en Canada/Verenigde Staten in drie marktsectoren: bouw & vastgoed, infrastructuur en energie & telecom. VolkerWessels bouwt met circa 14.500 medewerkers aan wonen, werken, mobiliteit, energie & telecom. We ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, financieren, beheren, exploiteren en onderhouden. Dit doen we voor onze stakeholders: opdrachtgevers, financiers, medewerkers, leveranciers en de maatschappij in brede zin. VolkerWessels is een concern dat kansen benut en duurzame innovaties introduceert.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VolkerWessels