Flinke wegverbredingen voor betere doorstroming regio Utrecht-Amersfoort

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het Tracébesluit genomen voor een betere doorstroming van het verkeer op de A27 en A1 ten noorden van Utrecht. Met twee flinke wegverbredingen worden de bestaande knelpunten aangepakt.

Het verkeer kan daarmee ook in de toekomst doorrijden op dit belangrijke traject dat de Randstad met het midden en oosten van het land verbindt.

In het Tracébesluit A27/A1 Aansluiting Utrecht-Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten-Spakenburg is vastgelegd dat de A27 tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Eemnes in beide richtingen een extra rijstrook krijgt. Op een deel van het traject wordt bovendien een vierde (spits)rijstrook aangelegd. De A1 tussen Knooppunt Eemnes en Aansluiting Bunschoten-Spakenburg gaat in allebei de richtingen van twee naar vier rijstroken.

Minister Schultz van Haegen: ‘Met de verbreding pakken we zes fileknelpunten uit de File Top-50 aan. Hiermee geven we een forse impuls aan de bereikbaarheid van de regio’s Utrecht en Amersfoort. We zorgen er ook voor dat het verkeer op een belangrijke hoofdverbinding tussen de Randstad, Twente en Duitsland beter doorstroomt. Dit is goed voor onze economie.’

Momenteel rijden er zo’n 90.000 voertuigen per dag over de A27 en bijna 110.000 over de A1. De verwachting is dat in 2030 zo’n 140.000 voertuigen op de A27 rijden en ongeveer 170.000 op de A1. De A1 en de A27 komen nu 6 x voor in de landelijke filetop-50, waarbij filezwaarte is berekend.

Doorstroming A27/A1 tussen Utrecht en Amersfoort

Om de bereikbaarheid en doorstroming in de regio Utrecht te verbeteren worden de volgende aanpassingen aan de A27 en de A1 gerealiseerd. De A27 tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes krijgt in beide richtingen één extra rijstrook. Dit betekent dat de A27 in beide richtingen verbreed wordt van twee naar drie rijstroken. Op de rijbaan van de A27 van Utrecht-Noord naar aansluiting Bilthoven komt een spitsstrook (vierde rijstrook). De aansluitingen Bilthoven en Hilversum op de A27 worden aangepast. De aansluiting Hilversum wordt veel compacter, waardoor ruimte vrij komt voor natuur en landschap. In knooppunt Eemnes wordt de verbindingsboog van de A27 uit de richting Utrecht naar de A1 richting Amersfoort verbreed van één naar twee rijstroken. Tussen knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg wordt de A1 in beide richtingen uitgebreid van twee naar vier rijstroken. Voor het project is 260 miljoen gereserveerd.

Regio Utrecht en Amersfoort beter bereikbaar

De wegen rond Utrecht vormen de draaischijf van Nederland, waar verkeer vanuit de Randstad (Amsterdam, Schiphol, de Rotterdamse havens) naar de rest van Nederland en de andere landen rijdt. Bovendien werken en wonen veel mensen in Utrecht. Volgens verkeersprognoses verslechtert de verkeerssituatie in de toekomst als er niets gedaan wordt. Voor de regio staan er daarom verschillende projecten op stapel. Vanaf begin 2015 werkt Rijkswaterstaat aan de verbreding van de A1 Bunschoten-Hoevelaken. Vervolgens staan tussen medio 2016 en eind 2018 de aanpassingen van de A27/A1 Aansluiting Utrecht-Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten-Spakenburg gepland. De aanpak van het Knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort volgt in 2019 – 2022 en de aanpak van de Ring Utrecht A27/A12 in de periode 2018 – 2024/2026. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat er in de regio’s Utrecht en Amersfoort minder files staan en de doorstroming verbetert.

De beroepsprocedure

Het vastgestelde Tracébesluit beschrijft de infrastructurele voorzieningen en maatregelen aan de A27 tussen Aansluiting Utrecht-Noord en Knooppunt Eemnes en aan de A1 tussen knooppunt Eemnes en Aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Daarnaast geeft het Tracébesluit aan welke maatregelen worden getroffen op onder andere het gebied van geluid en natuur en wat het effect daarvan is. Het Tracébesluit is vanaf 12 september 2014 te downloaden via het Platform Participatie. Vanaf 12 september tot en met 23 oktober 2014 is het mogelijk beroep in te dienen bij de Raad van State.

Informatieavonden

Rijkswaterstaat organiseert vier bijeenkomsten over het Tracébesluit in de vorm van een informatiemarkt. Belangstellenden zijn van harte welkom op maandag 22 september in Hilversum (Raadhuis, Dudokpark 1), woensdag 24 september in Maartensdijk (Groenhorstcollege, Dierenriem 1), woensdag 1 oktober in De Bilt (Cultureel- en Vergadercentrum HF Witte, Henri Dunantplein 4) en donderdag 2 oktober in Baarn (Restaurant Greenfields, Amsterdamsestraatweg 42).

Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn hier vanaf 19.00 tot 21.00 uur aanwezig om vragen te beantwoorden. De exacte locaties worden vooraf bekend gemaakt in advertenties in lokale kranten en op de websites van Rijkswaterstaat en betrokken gemeentes.

Meer informatie over het project is te vinden op de projectpagina A27/A1: planuitwerking Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten – Spakenburg, of via de gratis informatielijn 0800 – 8002 (7 dagen per week 06.00 – 22.30 uur).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat