IXAS Zuid-Oost ontvangt voorlopige gunning A9 Gaasperdammerweg

Rijkswaterstaat heeft bekend gemaakt het voornemen te hebben om IXAS Zuid-Oost, een consortium van Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i Infrastructure plc, aan te wijzen als Geselecteerde Inschrijver voor het publiek-private samenwerking (pps) project A9 Gaasperdammerweg. Het project omvat zowel het ontwerp, de realisatie, het beheer en onderhoud als de financiering van de bestaande en nieuwe infrastructuur op de A9 tussen Diemen en Holendrecht.

Het project omvat alle uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de reconstructie en uitbreiding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht – Diemen in de regio Amsterdam, waaronder de brug over de Gaasp en de tussenliggende kruisende infrastructuur op de snelweg A9 Gaasperdammerweg en de aanleg van een ongeveer drie kilometer lange landtunnel.

De opdracht heeft een totale nominale projectomvang van circa € 700 miljoen, inclusief 20 jaar beheer en onderhoud na beschikbaar komen van de nieuwe infrastructuur. Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i zijn de enige aandeelhouders van het project met een gelijk aandeel. Ballast Nedam, Fluor and Heijmans participeren samen met een aandeel van een derde per partij in de Realisatie- en Exploitatie fase.

Rijkswaterstaat verwacht op 19 Augustus 2014, na het verlopen van de Alcatelperiode de uitvoering van dit project definitief te gunnen.

Ballast Nedam

Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Daaraan gerelateerde activiteiten in de nichemarkten bouwen we verder uit en we werken aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies. Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Fluor Corporation

Fluor Corporation (NYSE: FLR) is wereldwijd actief bij het ontwerpen en uitvoeren van uiterst complexe projecten op het gebied van engineering en constructie. Het bedrijf creëert en levert innovatieve oplossingen voor zijn opdrachtgevers, ongeacht of het gaat om engineering, procurement, fabricage, constructie, onderhoud of projectmanagement. Al meer dan een eeuw levert Fluor services voor opdrachtgevers in de marktsectoren olie & gas, chemie, overheid, industrieel, infrastructuur, mijnbouw en elektriciteitsopwekking.Het hoofdkantoor van Fluor is gevestigd in Irving, Texas, en het bedrijf staat op nummer 109 in de FORTUNE 500-lijst. Fluor heeft wereldwijd meer dan 40.000 medewerkers en de omzet in 2013 bedroeg $ 27,4 miljard.

Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten op het gebied van vastgoed, woningbouw, utiliteit, wegen en civiel combineert. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland. Door te sturen op een integrale aanpak en kwaliteit van de uitvoering bieden we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert integrale, innovatieve projecten voor grote klanten als bedrijven en overheden en woningen voor beleggers en woonconsumenten. Met ruim 7.400 medewerkers en in 2013 € 2,1 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen.

3i Infrastructure plc

3i Infrastructure plc is een gesloten investeringsfonds met haar zetel in Jersey, genoteerd aan de beurs in Londen, en staat onder toezicht van de Jersey Financial Services Commission. 3i Infrastructure doet lange termijn investeringen in infrastructuurprojecten. Haar strategie is gericht op het bouwen en beheren van een gebalanceerde portfolio teneinde stabiele rendementen voor haar aandeelhouders te kunnen realiseren uit een mix van inkomsten en waardestijging van de activa. 3i hanteert als doelstelling om voor haar aandeelhouders een totaal rendement van 10% per jaar te behalen, waarvan 5,5% als jaarlijkse dividendopbrengst. 3i Infrastructure heeft haar focus gericht op infrastructuurprojecten in ontwikkelde landen, m.n. Europa en in de de nuts- en transportsector, door investeringen in operationele activiteiten, die een lange termijn rendement en kapitaalgroei genereren. Daarnaast investeert zij in publieke voorzieningen en bereidt ze haar belangen in primaire PPS- en duurzame energieprojecten uit. 3i Investments plc is een 100% dochtervennootschap van 3i Group plc. en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk. Zij treedt op als investeringsadviseur van 3i Infrastructure plc.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV