Ontwerptracebesluit A4 Vlietland-N14 ter visie

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het ontwerptracébesluit voor de verbreding van de A4 tussen het toekomstige Knooppunt Vlietland en de aansluiting met de N14 getekend. Met de verbreding van 2×3 rijstroken naar 2×4 rijstroken wordt voorkomen dat er op termijn op dit deel van de A4 een flessenhals ontstaat. Het ontwerptracébesluit ligt vanaf 11 juli ter visie.

In het kader van het project Rijnlandroute wordt het Knooppunt Vlietland gerealiseerd. Op dit knooppunt wordt de nieuwe provinciale wegverbinding tussen de A44 en de A4 aangesloten op de A4. Het is de bedoeling dat de eerste delen van de Rijnlandroute in 2020 worden opengesteld.

Vanaf de aansluiting met de N14 tot voorbij het knooppunt Ypenburg wordt op termijn de A4 verbreed. Om te voorkomen dat er tussen Knooppunt Vlietland en de N14 een flessenhals ontstaat, wordt volgens dit ontwerptracébesluit het A4-traject tussen Vlietland en de N14 ook verbreed. De start van de werkzaamheden is voorzien na 2020.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat