Bereikbaarheidsplan renovatie Velsertunnel klaar

In 2016 gaat de Velsertunnel negen maanden volledig dicht in verband met grootschalige renovatie. Om de regio IJmond die periode bereikbaar te houden, heeft Rijkswaterstaat samen met Provincie Noord-Holland, betrokken gemeenten, samenwerkingsverband IJmond Bereikbaar, de transportsector en ondernemers in de regio een bereikbaarheidsplan opgesteld.

Het bereikbaarheidsplan is een reeks samenhangende maatregelen om de hinder tijdens de renovatie te verminderen. Het plan bestaat uit een mix van omleidingsroutes, verkeersmaatregelen, mobiliteitsprojecten en communicatie die samen het grootste deel van de hinder aanpakken. Dit plan is nu al vastgesteld, omdat dit najaar al begonnen moet worden met de uitvoering van de verkeersmaatregelen.

Belangrijkste maatregelen op een rij

Hieronder staan de belangrijkste maatregelen uit het bereikbaarheidsplan.

Algemeen:

• Verkeer dat nu door de Velsertunnel gaat, rijdt tijdens de renovatie via de Wijkertunnel en de A9.

• De tunnel is tijdens de renovatie wel open voor hulpdiensten.

Verkeersmaatregelen:

• De Wijkertunnel krijgt een tijdelijke extra rijstrook in beide richtingen, met een speciale voorkeurstrook voor vrachtverkeer.

• Er komen tijdelijke verbindingswegen tussen de A9 en de A22 bij de knooppunten Velsen en Beverwijk.

• De calamiteitenbogen (normaal alleen voor hulpdiensten) bij de knooppunten Velsen en Beverwijk worden tijdens de afsluiting van de Velsertunnel permanent ingezet voor alle verkeer.

Mobiliteitsmaatregelen:

• Fietsers kunnen gebruikmaken van een extra pont.

• Vanaf station Beverwijk komt er een spitsshuttle naar bedrijven.

• Mensen die de spits mijden, krijgen een beloning.

Communicatie:

• Er komt een uitgebreide communicatiecampagne, inclusief radiocommercial.

• Er komt proactieve en tijdige reisinformatie.

Evenwichtig pakket

Omgevingsmanager Ilkel Taner van Rijkswaterstaat is blij met de inzet van alle betrokkenen: “Het is een groot en evenwichtig pakket aan maatregelen dat we samen hebben opgesteld. We kunnen hiermee een belangrijk deel van de hinder verminderen, maar mensen moeten rekening houden met 10 minuten extra reistijd plus de benodigde omrijtijd. Buiten de spits is de extra reistijd naar verwachting minimaal. We beginnen nu alvast met een aantal verkeersmaatregelen zodat deze voor de renovatie klaar zijn. In 2015 presenteren we de uitgewerkte mobiliteitsmaatregelen. Reizigers kunnen dan op tijd hun vervoersmiddel, vertrektijd of route wijzigen.”

Ton van der Scheer, voorzitter Stichting IJmond Bereikbaar, is tevreden over de wijze waarop de IJmond is betrokken bij het opstellen van het Bereikbaarheidsplan: “In verschillende bijeenkomsten hebben transportsector, detailhandel, zorg en recreatie, knelpunten en oplossingen ingebracht. Een groot gedeelte hiervan is in het plan opgenomen. IJmond Bereikbaar gaat bij de uitvoering van de mobiliteitsmaatregelen een belangrijke rol spelen, vooral als het gaat om het stimuleren van het fietsgebruik, het inzetten van shuttlediensten en de extra pont. Hier gaan we deze zomer al mee aan de slag. Deze mobiliteitsmaatregelen zijn essentieel willen we de vertraging voor het economisch belangrijke verkeer zoveel als mogelijk beperken.”

Bereikbaarheidsplan lezen

Het volledige bereikbaarheidsplan is te lezen op de website van Rijkswaterstaat. Hier is ook de uitgebreide planning van de renovatie, een video over de werkzaamheden en actueel nieuws te vinden. Meer informatie over Stichting IJmond Bereikbaar staat op de website van IJmond Bereikbaar.

Over de renovatie

De Velsertunnel verbindt IJmuiden met Beverwijk. De tunnel is bijna 60 jaar oud en toe aan groot onderhoud. Rijkswaterstaat vergroot de doorrijhoogte van de tunnel, zodat er minder incidenten plaatsvinden met te hoge vrachtwagens. Daarnaast worden installaties zoals ventilatie en het blussysteem vernieuwd en vluchtwegen aangepast. De renovatie moet ervoor zorgen dat het verkeer vlot en veilig door de tunnel kan blijven rijden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat