Aanpassing tracebesluit Schiphol-Amsterdam-Almere vanwege brug Muiderberg

Rijkswaterstaat past het tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere uit 2011 aan. Reden is een nieuw ontwerp van de spoorbrug bij Muiderberg en een wijziging van de bestemming van een aantal percelen in Naarden. Hiervoor ligt een ontwerp-tracébesluit (2014) van 12 juni tot en met 23 juli ter inzage. In dit ontwerp-tracébesluit staat in detail welke maatregelen worden getroffen en wat de effecten zijn. Omwonenden en belanghebbenden kunnen hun zienswijze geven op de wijzigingen.

In het vastgestelde tracébesluit SAA (2011) is onder andere een verbreding van de A1 tussen Amsterdam en Muiderberg voorzien. Voor deze verbreding moet de spoorbrug bij Muiderberg verlengd worden. Deze grotere overspanning van de A1 is alleen te realiseren met een staal-betonnen boogbrug. Omdat in het tracébesluit van 2011 wordt uitgegaan van een betonnen spoorbrug, is een wijziging van het tracébesluit op dit punt nodig. Daarnaast is tijdens de voorbereiding van de realisatie gebleken dat de bestemming van een aantal percelen ten noorden van de A1 en aan weerszijden van de A6 (Amsterdamsestraatweg en Naarderstraatweg) niet juist in het tracébesluit vermeld staan. In het ontwerp-tracébesluit worden de tracégrenzen op een aantal locaties in Naarden gewijzigd.

Locaties terinzagelegging

Het ontwerp-tracébesluit (2014) ligt van 12 juni tot en met 23 juli 2014 ter inzage in het gemeentehuis van Muiden, Naarden en Weesp, het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem, bij Rijkswaterstaat in Haarlem, het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag en bij Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht in Amsterdam. Ook zijn de stukken digitaal in te zien via de website van het Centrum Publieksparticipatie.

Zienswijze indienen

Omwonenden en belanghebbenden kunnen gedurende de hele periode van de terinzagelegging hun zienswijze indienen. Dit kan digitaal via de website van het Centrum Publieksparticipatie of schriftelijk aan Centrum Publieksparticipatie, Ontwerp-tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Voor een mondelinge zienswijze kan telefonisch contact worden opgenomen met het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070-456 9402.

Inloopavond

Rijkswaterstaat organiseert op donderdag 19 juni een inloopavond. Hier kunnen omwonenden en belanghebbenden meer informatie krijgen over de wijziging van het tracébesluit. Tijdens de inloopavond is een notulist aanwezig die zienswijzen kan vastleggen. De inloopbijeenkomst vindt plaats van 19.00 uur tot 21.00 uur in Hotel-restaurant Het Rechthuis, Googweg 1, 1399 EP in Muiderberg.

Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de (drukke) snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Hierdoor blijft de noordelijke Randstad ook in de toekomst bereikbaar. Tegelijkertijd verbetert Rijkswaterstaat de leefbaarheid langs de snelwegen met onder meer nieuwe en hogere geluidsschermen.

Ontdek de verhalen achter de werkzaamheden op de A1, A6, A9 en A10 in het online bezoekerscentrum Schiphol – Amsterdam – Almere.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat