ARCADIS en M+P onderzoeken geluidsbelasting rond rijkswegen

ARCADIS, de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en adviesorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving, onderzoekt samen met Bureau M+P in de provincies Zuid-Holland en Utrecht de geluidsbelasting rondom rijkswegen. Daar waar nodig worden mogelijke maatregelen voorgesteld om ervoor te zorgen dat de belasting op termijn binnen de wettelijke kaders valt. Deze klus valt onder het ‘Meerjarenprogramma Geluidsanering’. Met dit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat is voor ARCADIS een opdrachtwaarde gemoeid van ruim 2,2 miljoen euro. Dat maakte ARCADIS dinsdag bekend.

Langs veel rijkswegen zijn al geluidsbeperkende maatregelen getroffen. Hierdoor voldoen steeds meer locaties aan de geluidsnorm. Op plekken waar die wettelijke geluidsnorm wordt overschreden door toegenomen wegverkeer, worden mogelijke oplossingen en de kosten daarvan onderzocht. De opgave voor het programma is drieledig. Er moeten rechtmatige, doelmatige en uitvoerbare geluidsreducerende maatregelen voor geluidgevoelige objecten langs rijkswegen met een te hoge geluidbelasting worden voorgesteld. Dit resulteert dan in zoveel mogelijk maatschappelijke waarde op het gebied van ruimtelijke inpassing van maatregelen, leefbaarheid, duurzaamheid, technische innovatie en kennisdeling. Voorbeelden van maatregelen zijn de realisatie van asfalt dat minder geluid produceert. Of de aanleg of verhoging van geluidsschermen. Een andere mogelijke maatregel is het aanbrengen van gevelisolatie op woningen. Afhankelijk van het landelijke beeld en de daarbij behorende kosten worden de oplossingen verder vormgeven en voorgesteld.

Deze klus neemt meer jaren in beslag. Het is de bedoeling dat alle onderzoeken op de rijkswegen in Zuid-Holland en Utrecht medio 2016 klaar zijn. Daarna volgt ter visie legging en behandeling in Raad van State. Mogelijke geluidswerende maatregelen zouden uiterlijk in 2022 gerealiseerd kunnen zijn. Volgens algemeen directeur Gert Kroon van ARCADIS is dit een uitdagende klus. ‘Het in kaart brengen van geluidsbelasting en het zoeken naar passende oplossingen is delicaat werk. Eén van onze specialiteiten is om ingewikkelde problemen op een voor iedereen positieve manier aan te pakken. In dit soort onderzoeken krijgen we te maken met heel veel regels en wetten. Dat maakt het ingewikkeld om binnen dat kader tot de juiste oplossingen te komen. Gelukkig hebben we veel ervaring op dit gebied.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS Nederland BV