Keynotes en definitief programma van CROW Infradagen 2014 bekend

Op 18 en 19 juni zijn de CROW Infradagen 2014 in Ermelo. Sinds kort zijn de keynotes en het definitieve programma bekend. Op 18 juni kunnen bezoekers tijdens de plenaire sessie luisteren naar keynote Casper Strik, plaatsvervangend hoofd afdeling Beheer en Onderhoud van Provincie Gelderland, over ontwikkelingen rond uitbesteden van beheer en onderhoud. Ook directeur BAM-Wegen, Ronald van Hulst, staat op het podium met het onderwerp ‘paracetamol maakt de wegenbouw niet gezond’. Verder is de definitieve thema-indeling op beide dagen bekend gemaakt, waarbij bezoekers keus hebben uit 22 sessies.

Achtergrond congres

Het tweejaarlijks terugkerend congres richt zich op ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen op het gebied van infrastructuur en wegenbouw in Nederland. Van oorsprong is het een congres waar specialisten in de wegbouwkunde elkaar informeren over ontwikkelingen, onderzoek en state of the art technieken. Bezoekers krijgen met een uitgebreid inhoudelijk programma zicht en vat op de vraagstukken waarvoor de infrasector wordt geplaatst.

De afgelopen jaren zien we een trend in zowel bezoekers als onderwerpen. Het aantal wegbouwkundigen in de sector begint in aantal af te nemen. In plaats daarvoor komen vakgenoten uit ander disciplines. Daarmee verandert ook de diversiteit van de onderwerpen in het programma.

Programma en thema’s

Het programma en het publiek van de CROW Infradagen zijn hoofdzakelijk gericht op technische infrastructuur. Daarnaast komen ook meer algemene, beleidsmatige onderwerpen aan de orde. Het programma met sessies voor 2014 is gevuld, daarbij is een selectie gemaakt uit ruim 130 ingediende papers. Thema’s zijn onder andere: constructies en asfalt-, beton- en elementenverhardingen, onder- en bovenbouw, ophogingen, geluid, in-situ metingen en laboratoriumproeven, ontwerp, beheer en onderhoud, materialen, kabels & leidingen, monitoring.

Behalve voor de traditionele onderwerpen uit de technische infrastructuur is er speciale aandacht voor meer beleidsgerelateerde onderwerpen, zoals professionalisering van de wegenbouw, milieu, duurzaam aanbesteden en contracteren, risicomanagement, projectbeheersing en kwaliteitsborging, versobering en professionalisering van beheer, duurzaamheid, praktijkcases, uitvoeringservaringen met contracten en aanbestedingen (RAW, UAVgc, Systems Engineering).

Wat kunnen bezoekers verwachten

– Volledig, verrassend en vakkundig programma

– In één keer op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur en wegenbouw in Nederland

– Zelf het programma samenstellen met diverse inspirerende sessie

– Vakgenoten ontmoeten in een prettige, ontspannen sfeer

Voor wie zijn de CROW Infradagen?

De Infradagen zijn bedoeld voor wie binnen het Rijk, bedrijfsleven, (de)centrale overheid, branche- en belangenorganisaties, kennisinstituten en onderwijsinstellingen meer wil weten wat er leeft en gebeurt binnen wegbouwkundig Nederland. Bijvoorbeeld:

specialisten, onderzoekers, adviseurs op gebied van geotechniek en wegbouwkunde;

uitvoerenden (bouwplaatsmanagers, hoofduitvoerders, toezichthouders);

projectleiders, programmamanagers, afdelingshoofden;

ontwerpers, bestekschrijvers (engineers);(weg)beheerders;beleidsmedewerkers.

Het publiek bestond in 2012 hoofdzakelijk uit aannemers (35%), advies- en ingenieursbureaus (25%), (decentrale) overheid (20%) en toeleverende industrie (12%). Overige deelnemers (8%) waren afkomstig van kennisinstituten, onderwijs en brancheorganisaties.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW