Heijmans en Provincie Noord-Holland tekenen contract N23/Westfrisiaweg

Heijmans realiseert in opdracht van de Provincie Noord-Holland de opwaardering van de N23/Westfrisiaweg. Later vandaag wordt het contract ondertekend. Het tracé met een totale lengte van 42 km loopt vanaf de N242 bij Heerhugowaard naar Enkhuizen. Het tracé sluit op twee punten bij Hoorn aan op de A7. Deze op- en afritten van de A7 worden aangepast om de doorstroming te verbeteren. Het is een integrale opdracht op basis van Best Value Procurement (BVP) met een contractwaarde van circa € 200 miljoen.

Deze definitieve gunning volgt op het eerder bekend gemaakte voornemen om te starten met de pre-awardfase. Tijdens deze fase heeft Heijmans als beoogd opdrachtnemer zijn aanbieding en plannen nader onderbouwd. De provincie heeft daarop besloten het project definitief aan Heijmans te gunnen.

Alle disciplines van Heijmans Wegen en Heijmans Civiel werken bij de opwaardering van de N23/Westfrisiaweg samen. Het project omvat de reconstructie en gedeeltelijke verbreding van de rijweg, het vervangen van kruispunten door ongelijkvloerse kruisingen en rotondes, een aantal kunstwerken, fietsonderdoorgangen, bruggen voor voetgangers, parallelwegen voor langzaam verkeer en maatregelen om geluidsoverlast terug te dringen.

Efficiënt en omgevingsbewust

Heijmans verwierf de opdracht in een BVP (Best Value Procurement) procedure, waarbij risicobeheersing, omgevingsmanagement en hinderbeperking belangrijke criteria zijn. Heijmans overtuigde met een slimme fasering en planning en een interessant kansendossier. Weggebruikers kunnen daardoor tijdens de voorbereiding en de bouwperiode rekenen op een goede doorstroming en beperking van de hinder tijdens de uitvoeringsfase voor de mensen die in de omgeving wonen, werken en recreëren. Samen met een gedegen kansen/risicodossier en de toepassing van BIM (Bouw Informatie Model) ontstaat een totaalaanpak voor een efficiënte, veilige en omgevingsbewuste realisatie.

De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart. Naar verwachting is in april 2015 het definitieve ontwerp met financiële onderbouwing gereed. De definitieve contractwaarde wordt op dat moment vastgesteld. De daadwerkelijke uitvoeringsfase start vanaf medio 2015. Het verkeer kan eind 2017 volledig gebruik maken van de opgewaardeerde N23/Westfrisiaweg.

Verbetering doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid

De opgewaardeerde N23/Westfrisiaweg verbetert de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio en bevordert de economische structuur en werkgelegenheid. De verbinding wordt vrijer van obstakels voor het doorgaand autoverkeer, geeft fietsers en voetgangers meer veilige oversteekplaatsen en houdt sluipverkeer uit de dorpen. De N23/Westfrisiaweg vormt een essentieel onderdeel van de alternatieve Oost-West verbinding van Alkmaar naar Zwolle: de N23.

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten op het gebied van vastgoed, woningbouw, utiliteit, wegen en civiel combineert. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland. Door te sturen op een integrale aanpak en kwaliteit van de uitvoering bieden we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert integrale, innovatieve projecten voor grote klanten als bedrijven en overheden en woningen voor beleggers en woonconsumenten. Met ruim 7.400 medewerkers en in 2013 € 2,1 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV