Uitspraak Hof van Justitie Luxemburg verbreding A2 Den Bosch-Eindhoven

Vandaag (15 mei 2014) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg antwoord gegeven op twee zogenoemde prejudiciële vragen. ​Deze vragen had de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november 2012 aan het Hof gesteld in het kader van de zaak over het tracébesluit A2 ‘s-Hertogenbosch-Eindhoven, dat een wegverbreding mogelijk maakt op dit gedeelte van de A2.

Vragen

De Raad van State zag zich in deze zaak voor de vraag gesteld of de wegverbreding de ‘natuurlijke kenmerken’ aantast van het nabijgelegen Natura 2000-gebied ‘Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek’. Vaststaat dat de verbreding van de A2 als gevolg van de stikstofuitstoot negatieve gevolgen heeft voor de beschermde blauwgraslanden in het Natura 2000-gebied. Omdat het tracébesluit eveneens voorziet in de aanleg van nieuwe blauwgraslanden in datzelfde gebied, wilde de hoogste bestuursrechter van het Hof in Luxemburg weten of in dat geval ook sprake is van een aantasting van de natuurlijke kenmerken.

Voortzetting behandeling

Nu het Hof van Justitie in Luxemburg uitspraak heeft gedaan, betekent dit niet dat daarmee een einde is gekomen aan de juridische procedure. De Raad van State heeft destijds de behandeling van de zaak geschorst in afwachting van de antwoorden van het Hof. Nu zal de Raad van State de behandeling van de zaak voortzetten.

Wegverbreding

Het tracébesluit A2 ‘s-Hertogenbosch-Eindhoven maakt het mogelijk de A2 tussen de aansluiting Veghel op de A2 en de aansluiting Ekkersrijt op de A58 te verbreden van tweemaal twee naar tweemaal drie rijstroken. Met de verbreding wil de minister op dit traject de files terugdringen en het verkeer op de A2 en de vernieuwde rondweg van ‘s‑Hertogenbosch en de randweg van Eindhoven beter laten doorstromen.

Lees hier de verwijzingsuitspraak van de Raad van State met zaaknummers 201110075/1 en 201201853/1 van november 2012 waarin de prejudiciële vragen zijn te lezen die de Raad van State aan het Hof in Luxemburg heeft gesteld.

Lees hier de samenvatting die het Hof van Justitie heeft uitgebracht bij zijn uitspraak.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Raad van State