Start aanleg calamiteitenbogen op knooppunten Velsen en Beverwijk

Rijkswaterstaat is bij de knooppunten Velsen en Beverwijk begonnen met de aanleg van zogeheten calamiteitenbogen. Dit zijn extra binnenbochten die het mogelijk maken via de Wijkertunnel om te rijden als de Velsertunnel is gestremd. Ze gaan alleen open als het verkeer voor de Velsertunnel vaststaat.

Reden voor de aanleg van de calamiteitenbogen is het grote aantal opstoppingen dat jaarlijks in de Velsertunnel plaatsvindt, met name als gevolg van te hoge vrachtwagens. De calamiteitenbogen bieden reizigers een alternatief wanneer de Velsertunnel is gestremd: het zijn extra binnenbochten die de A9 met de A22 verbinden.

Planning en hinder

De werkzaamheden duren van mei 2014 tot half december 2014. Als eerste legt Rijkswaterstaat de calamiteitenboog bij knooppunt Beverwijk aan. Vóór de zomer start dan de aanleg van de zuidelijke boog bij Velsen. Tijdens de uitvoering krijgen weggebruikers op de knooppunten Velsen en Beverwijk te maken met enige verkeershinder:

• De maximum snelheid wordt verlaagd naar 90 kilometer per uur

• De vluchtstrook is tijdelijk afgezet

• 1 tot 2 minuten extra reistijd

• In het najaar is de A22 (richting Alkmaar) één nacht dicht. Ook de A9 (richting Amsterdam) wordt dan één nacht afgesloten.

Renovatie Velsertunnel

De nieuwe calamiteitenbogen spelen een belangrijke rol bij de grootschalige renovatie van de Velsertunnel. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, gaat de Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht. Rijkswaterstaat gebruikt de calamiteitenbogen dan om het verkeer om te leiden via de Wijkertunnel. De calamiteitenbogen blijven ook na de renovatie van de Velsertunnel in gebruik, in geval van stremming van de tunnel.

Fotoborden

Om de overlast door te hoge vrachtwagens te verminderen, plaatst Rijkswaterstaat in oktober bij de Velsertunnel ook fotoborden langs de weg. Op deze borden worden foto’s van te hoge vrachtwagens geprojecteerd, zodat chauffeurs zichzelf terugzien met de waarschuwing dat hun voertuigen te hoog zijn. De fotoborden moeten het aantal incidenten met te hoge vrachtwagens in de tunnel terugdringen. Weggebruikers krijgen dan minder last van files en de Velsertunnel lijdt minder schade.

Beter Benutten

Rijkswaterstaat heeft samen met regionale overheden en het bedrijfsleven een pakket aan maatregelen opgesteld met als doel om bereikbaarheid en doorstroming te vergroten door bestaande knelpunten op te lossen. De aanleg van de calamiteitenbogen is één van deze maatregelen in de Metropoolregio Amsterdam.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat