Heijmans: Integraal variabel onderhoud voor RWS West-Nederland Zuid

Heijmans gaat in opdracht van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid variabel onderhoud verzorgen voor het wegennet, viaducten, bruggen en tunnels in perceel 1. De werkzaamheden vinden plaats op diverse locaties in West-Nederland op de N3, N59, N915, A4, A15, en een 2-tal kunstwerken over de Oude Maas. Het onderhoudscontract maakt onderdeel uit van het IVOD programma – Integraal Variabel Onderhoud Droog – waarmee Rijkswaterstaat innovatieve onderhoudsoplossingen wil stimuleren. Het contract heeft een looptijd van 1 jaar, de contractwaarde voor Heijmans bedraagt bijna € 18 miljoen.

Het contract omvat alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden gericht op het herstellen van schade aan (onderdelen van) de in totaal circa 100 viaducten, bruggen en tunnels, herstel van inspectiewagens, herstel en vervanging van asfalt, vervanging van voegovergangen door duurzame en geluidsarme varianten evenals het uitvoeren van betonreparaties. Ook het repareren van vorstschades aan asfalt is onderdeel van het contract. De winnende inschrijving is tot stand gekomen door een integrale benadering van de klantvraag en heeft geresulteerd in een geïntegreerde aanpak van Heijmans.

Design & Construct

Rijkswaterstaat heeft voor de onderhoudswerkzaamheden aan het wegennet in de regio West-Nederland Zuid het variabel onderhoudsprogramma IVOD 2013-2014 geïnitieerd (Integraal Variabel Onderhoud Droog). Projecten die deel uitmaken van dit programma worden in de vorm van een Design & Construct opdracht op basis van EMVI criteria aanbesteed, waarbij de opdrachtnemer integraal verantwoordelijk is voor het ontwerp en de uitvoering. Bijzondere aandacht gaat uit naar verlaging van de CO2-uitstoot en minimale verkeershinder bij uitvoering en toepassing van bewezen oplossingen voor zowel product als werkwijze.

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten vastgoed, woningbouw, utiliteit, wegen en civiel combineert. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland. Door te sturen op kwaliteitsverbetering, integrale projecten, duurzaamheid en winstgevendheid realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met circa 8.000 medewerkers en in 2012 € 2,3 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV