Inloopbijeenkomst noordelijk deel De Haak om Leeuwarden

In opdracht van Rijkswaterstaat en provincie Fryslân starten binnenkort de werkzaamheden tussen Marsum, Ritsumasyl en Leeuwarden voor het noordelijke deel van De Haak om Leeuwarden. Het werk loopt door tot eind 2014 en wordt uitgevoerd door aannemer Combinatie Sylsterrak. Om omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over het project organiseert de provincie Fryslân op dinsdag 1 oktober 2013 een inloopbijeenkomst. Het publiek is van harte welkom om tussen 17:00 en 21:00 uur binnen te lopen in zalencentrum It Holt, It Holt 6 in Deinum.

Het contract voor het noordelijke deel van De Haak om Leeuwarden loopt van Marsum tot aan het aquaduct in het Van Harinxmakanaal bij Ritsumasyl. Op dit tracé zal Combinatie Sylsterrak, een samenwerking tussen bouwbedrijven KWS en Van Hattum & Blankevoort, de nieuwe rijksweg N31 aanleggen. Om kruisingen met het overige verkeer mogelijk te maken worden ook een fietstunnel, een autoviaduct en een vaste brug over het Sylsterrak gerealiseerd. Tijdens de inloopbijeenkomst is ook aandacht voor de aanleg van de Noordwestelijke invalsweg tussen de nieuwe rijksweg N31 en Leeuwarden en de gebiedsontwikkelingsprojecten rondom De Haak.

De Haak om Leeuwarden

Rijkswaterstaat realiseert samen met provincie Fryslân een nieuwe rijksweg aan de zuidwestkant van de stad. Deze verbindt de A31 bij Marsum en de N31 bij Hemriksein (Wâldwei). Dit is belangrijk voor de bereikbaarheid van Leeuwarden en de ontwikkeling van de regio. De Haak om Leeuwarden wordt eind 2014 voor het verkeer opengesteld.

Onderdeel Leeuwarden Vrij-Baan

De Haak om Leeuwarden is onderdeel van het programma Vrij-Baan. Een infra-programma met ongeveer 40 projecten van de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Zij investeren 750 miljoen euro om Leeuwarden ook in de toekomst bereikbaar te houden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat