Aanleg Haak om Leeuwarden verloopt voorspoedig

De aanleg van het zuidelijke deel van De Haak om Leeuwarden verloopt voorspoedig. Zo start de aannemer met de aanleg van het nieuwe viaduct bij de Overijsselselaan en is begin deze week het laatste deel van de slinger bij Wirdum verwijderd. Weggebruikers rijden daar nu al over de twee nieuwe tunnels in de rijksweg. Het verkeer zal begin september van dit jaar voor het eerst door de nieuwe tunnels kunnen rijden.

Aanleg nieuwe viaduct

In de N31 Wâldwei ter hoogte van de kruising met nieuwe Overijsselselaan bouwt Rijkswaterstaat een nieuw viaduct om deze weg in aanleg ongelijkvloers te kunnen passeren. Hiervoor worden op woensdag 26 juni en donderdag 27 juni in totaal 16 liggers (betonnen balken) aangevoerd en geplaatst op de landhoofden die al zijn aangelegd. Liggers zijn dwarsbalken die het wegdek dragen. Ze wegen ongeveer 59 ton per stuk en zijn ruim 29 meter lang. Met een grote kraan worden de liggers één voor één op hun plek gelegd. De werkzaamheden vinden plaats naast de weg, waardoor het verkeer minimale hinder ondervindt.

Aansluiting Wirdum nadert voltooiing

Bij Wirdum is afgelopen weekend het laatste stuk van de slinger uit de N32 verwijderd. Deze was nodig om de aannemer de twee nieuwe tunnels onder de rijksweg te kunnen laten aanleggen, terwijl het verkeer gewoon kon doorrijden. De twee tunnels maken onderdeel uit van de te verleggen Oenemadyk; de verbindingsweg tussen de dorpen Wytgaard en Wirdum. Alleen de fietstunnel onder de rijksweg bij Wirdum moet nu nog worden aangelegd. Die staan in de planning om begin september 2013 te worden geplaatst. Dat is ook het moment waarop de nieuwe aansluiting bij Wirdum voor een groot gedeelte in gebruik wordt genomen.

De Haak om Leeuwarden

Rijkswaterstaat realiseert samen met provincie Fryslân een nieuwe rijksweg aan de zuidwestkant van de stad. Deze verbindt de A31 bij Marsum en de N31 bij Hemriksein (Wâldwei). Dit is belangrijk voor de bereikbaarheid van Leeuwarden en de ontwikkeling van de regio. De Haak om Leeuwarden wordt eind 2014 voor het verkeer opengesteld.

Onderdeel Leeuwarden Vrij-Baan

De Haak om Leeuwarden is onderdeel van het programma Vrij-Baan. Een infra-programma met ongeveer 40 projecten van de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Zij investeren 750 miljoen euro om Leeuwarden ook in de toekomst bereikbaar te houden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Noord-Nederland