Kabinet stemt in met instelling Nationale Bewegwijzeringsdienst

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de wettelijke instelling van een Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). Deze dienst valt onder Rijkswaterstaat en is verantwoordelijk voor de samenhang, uniformiteit en continuïteit in bewegwijzering op de Nederlandse wegen.

Bewegwijzeringsborden vormen een basisvoorziening voor verkeersdeelnemers om tijdens het rijden snel en veilig te zien welke route ze moeten nemen naar een bepaalde plek en wat de afstand is. Het ontwerpen en plaatsen van bewegwijzeringsborden zijn nu verantwoordelijkheden van de verschillende wegbeheerders: gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Deze gedeelde verantwoordelijkheid zorgt er echter voor dat de onderlinge samenhang en uniformiteit niet voldoende is gewaarborgd. Daarom heeft het kabinet besloten de landelijke regie hierover bij de nieuwe Nationale Bewegwijzeringsdienst te leggen. De NBd valt onder Rijkswaterstaat en is tot stand gekomen in nauw overleg met betrokken wegbeheerders. De NBd wordt verantwoordelijk voor het maken van ontwerpen, de plaatsbepaling en het bijbehorende databeheer. De afzonderlijke wegbeheerders blijven verantwoordelijk voor de feitelijke plaatsing en het onderhoud van de borden. Dat zullen ze net als nu ook blijven inkopen bij marktpartijen. De NBd zal ook een beroep blijven doen op marktpartijen bij het maken van ontwerpen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Kabinet stemt in met instelling Nationale Bewegwijzeringsdienst | Infrasite

Kabinet stemt in met instelling Nationale Bewegwijzeringsdienst

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de wettelijke instelling van een Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). Deze dienst valt onder Rijkswaterstaat en is verantwoordelijk voor de samenhang, uniformiteit en continuïteit in bewegwijzering op de Nederlandse wegen.

Bewegwijzeringsborden vormen een basisvoorziening voor verkeersdeelnemers om tijdens het rijden snel en veilig te zien welke route ze moeten nemen naar een bepaalde plek en wat de afstand is. Het ontwerpen en plaatsen van bewegwijzeringsborden zijn nu verantwoordelijkheden van de verschillende wegbeheerders: gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Deze gedeelde verantwoordelijkheid zorgt er echter voor dat de onderlinge samenhang en uniformiteit niet voldoende is gewaarborgd. Daarom heeft het kabinet besloten de landelijke regie hierover bij de nieuwe Nationale Bewegwijzeringsdienst te leggen. De NBd valt onder Rijkswaterstaat en is tot stand gekomen in nauw overleg met betrokken wegbeheerders. De NBd wordt verantwoordelijk voor het maken van ontwerpen, de plaatsbepaling en het bijbehorende databeheer. De afzonderlijke wegbeheerders blijven verantwoordelijk voor de feitelijke plaatsing en het onderhoud van de borden. Dat zullen ze net als nu ook blijven inkopen bij marktpartijen. De NBd zal ook een beroep blijven doen op marktpartijen bij het maken van ontwerpen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)