Asfalt geproduceerd bij lagere temperaturen bespaart energie

Op dinsdag 11 december 2012 overhandigde Evert de Jong als voorzitter van de CROW werkgroep ‘asfalt geproduceerd bij lagere temperaturen’ aan Gerard van den Hengel, wethouder gemeente Barneveld, het eerste exemplaar van het rapport ‘Laagtemperatuurasfalt (LTA) voor een duurzame verharding’. Daarbij gaf De Jong aan dat niets meer in de weg staat om asfalt geproduceerd bij lagere temperaturen grootschalig toe te passen. Het is gewoon asfalt, maar er is minder energie nodig bij de productie.

De overhandiging vond plaats tijdens de Asfaltdag 2012 waar een toelichting op de achtergronden werd gegeven. Duidelijk werd gemaakt dat we in Nederland voorop liepen bij de ontwikkeling maar inmiddels zijn ingehaald door bijvoorbeeld de Verenigde Staten waar een kwart van de markt al bestaat uit asfalt geproduceerd bij lagere temperaturen. Ofwel: Als we nu niet overstappen missen we de boot!

Behalve aandacht voor energiebesparing bij productie kwamen ook andere innovatieve onderwerpen aan bod zoals reductie van verkeersgeluid, levensduurverlenging van wegverhardingen, veiligheid en materiaalbesparing. De deelnemers aan de Asfaltdag 2012 kregen een exemplaar mee van de ‘Richtlijn Tweelaags ZOAB’ die vers van de pers rolde. In deze richtlijn zijn de meest recente inzichten over het tweelaags ZOAB opgenomen, inclusief een handreiking voor het opstellen van teksten voor contracten.

Het rapport ‘Laagtemperatuurasfalt (LTA) voor een duurzame verharding’ (CROW-publicatie 319rt) is te bestellen op de CROW-website: www.crow.nl/publicaties.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VBW-Asfalt